Ostatní výrobky

KOKSOCHEMICKÉ VÝROBKY

KOKSOCHEMICKÉ VÝROBKY

  • vysokopecní koks
  • dehet
  • benzol
  • síran amonný

VEDLEJŠÍ HUTNÍ VÝROBKY

VEDLEJŠÍ HUTNÍ VÝROBKY

  • kovové a kovonosné přísady pro zpětné zpracování v hutní výrobě
  • granulovaná vysokopecní struska pro stavebnictví a cementářský průmysl
  • železitá korekce pro výrobu slínku v cementárnách
  • směs umělých kameniv a hutních sutí pro sanační a rekultivační účely