Přeskočit na obsah

Informační letáky ke stažení

Plochá a široká ocel

Leták s informacemi o ploché a široké oceli


Certifikáty

Název dokumentu Vydavatel Rozměr, tvar Značka oceli Dokumenty
Approval of Material Manufacturers DNV široká ocel tloušťky 5 – 40 mm VL A, VL B, VL D, VL A32, VL D32, VL A36, VL D36, S235 JR(J0, J2), S275 JR(J0, J2), S355 JR(J0, J2), S355 K2 C
Certificate Lloyd's Register široká ocel, příloha certifikátu A, B, D, AH27S, AH32, AH36, DH32, DH36 C
Certificate BUREAU VERITAS široká ocel šířky 150 – 520 mm, tloušťky 5 – 50 mm GRADE BV-A, BV-B, BV-AH32, BV-AH36 C
CERTIFICATE TÜV UK široká ocel šířky 150 až 600 mm, tloušťky 5 až 70 mm S235JR(J0, J2), S275JR(J0, J2), S355JR (J0, J2), S460N a S355J0 (J2)W+N dle BS EN 10025-1:2004 C, PV (EN)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS široká ocel šířky 150 až 600 mm, tloušťky 5 až 70 mm S235JR (J0, J2) C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS široká ocel šířky 150 až 600 mm, tloušťky 5 až 70 mm S275JR (J0, J2) C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS široká ocel šířky 150 až 600 mm, tloušťky 5 až 70 mm S355JR (J0, J2) C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS široká ocel šířky 150 až 600 mm, tloušťky 5 až 60 mm S460N C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS široká ocel šířky 150 až 600 mm, tloušťky 5 až 60 mm S355J0(J2)W+N C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
Osvědčení o způsobilosti dodavatele České dráhy, a.s. - - C
C – Certifikát, STO – Stavební Technické Osvědčení, PS – Prohlášení o Shodě, VP – Prohlášení o Parametrech, PV – Prohlášení o Vlastnostech


Kvalita na prvním místě

Třinecké železárny všem zákazníkům trvale garantují kvalitu produktů prostřednictvím zavedených nástrojů řízení kvality.

Systém kvality

Certifikovaný systém kvality podle ČSN ISO 9001 je ve shodě s mezinárodními normami a předpisy. Poskytuje záruku, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se zákazníkem definovanými požadavky.

Systém kvality

Certifikace produktů

Výrobkové certifikáty na více než 50 hutních výrobků Třineckých železáren pak dávají našim zákazníkům záruku, že technické a užitné parametry splňují nároky stanovené specifickými normami nebo podmínkami.

Certifikáty