Přeskočit na obsah

Více než 180 let tradice

Třinecké železárny založené v roce 1839, jsou po více než 180 let svého trvání následovníkem dlouholeté tradice hutní výroby v Těšínském Slezsku v České republice.

7000 zaměstnanců

Pracuje v Třineckých železárnách. Skupina spolu s dceřinými společnostmi poskytuje práci přibližně 15 000 lidí.

2,5 milionu tun oceli ročně

Třinecké železárny jsou hutí s uzavřeným výrobním cyklem, který zahrnuje provozy od výroby koksu až po finální za tepla válcovaný ocelový produkt.

Uhlíkově neutrální

Vnímáme nebezpečí klimatické změny a její důsledky. Díky modernizaci a zavádění nových technologií redukujeme emise CO2. Naším cílem je být do roku 2050 uhlíkově neutrální.

Kvalita prověřená časem

Za celou dobu své existence huť vyrobila téměř 190 milionů tun oceli a z ní válcovaných výrobků, které dlouhodobě nacházejí své uplatnění po celém světě.

 • 1. 4. 1839
  Založení Třineckých železáren v Třinci Těšínskou komorou, zafoukání dřevouhelné vysoké pece
 • 1871
  Zahájení provozu na košicko-bohumínské trati v úseku Těšín – Žilina
 • 1. 1. 1906
  Třinecké železárny součástí nově založené Rakouské báňské a hutní akciové společnosti se sídlem ve Vídni
 • 28. 7. 1906
  Světová premiéra zavedení elektrického pohonu válcoven
 • 1923
  Zafoukána vysoká pec č. IV, největší v ČSR
 • 1929
  Registrace ochranné známky "Tři kladívka v kruhu"
 • 1936
  Zřízení Závodní školy pro výchovu učňů
 • 1949
  První vydání časopisu Třinecký hutník
 • 1983
  Zahájení provozu kyslíkové konvertorové ocelárny
 • 1996
  Většinovým vlastníkem se stává Moravia Steel a.s.

Mise

Společně pro příští generace

Vize

Progresivní společensky odpovědný výrobce oceli

Vnímáme nebezpečí klimatické změny a její důsledky. Aktivně přispíváme k ochraně naší planety. Naším cílem je výroba udržitelné oceli.

Strategie

Trvalý rozvoj produktů a služeb při uplatňování společensky odpovědných principů

Závazek společnosti k trvale udržitelnému rozvoji se projevuje v její sociální, ekonomické i environmentální odpovědnosti a je nedílnou součástí firemní kultury a strategie Třineckých železáren. Strategie výroby produktů s vysokou přidanou hodnotou bude nadále motorem investiční politiky našeho podnikání.

Finanční informace

Více

Udržitelnost

Více

Steel for green

Více