Přeskočit na obsah

Obchodní zastoupení

Česká republika

MORAVIA STEEL a.s.
Průmyslová 1000, Staré Město
739 61 Třinec

United Kingdom

MORAVIA STEEL UK LTD
5 Bradwall Court, Bradwall Road
Sandbach, Cheshire, CW11 1GE

Portugal

MORAVIA STEEL IBÉRIA, S.A.
Campo Grande, No 35-9A
1700-087 Lisboa

Germany

MORAVIA STEEL DEUTSCHLAND GMBH
Cliev 19
D-51515 Kürten-Herweg

Slovenia

MORAVIA STEEL SLOVENIJA, D.O.O.
Valvazorjeva 14
3000 Celje

Italy

MORAVIA STEEL ITALIA, S.R.L.
Corso Sempione n. 39
20145 Milano

Vedení společnosti

Třinecké železárny, a. s.

Generální ředitel
Výrobní ředitel
Technický ředitel
Finanční ředitelka
Ředitel pro personalistiku a ESG
Investiční ředitel

Moravia steel a.s.

Finanční ředitel
Obchodní ředitel
Ředitel pro správu majetku
  • +420 558 532 004
Ředitelka pro přepravu
Ředitel prodeje drátu
Ředitel prodeje kolejnic a polotovarů
Ředitel prodeje druhovýroby
Ředitel prodeje tyčové oceli
Ředitel prodeje trub
Ředitel pro nákup

Média a Vztahy s veřejností

Tisková mluvčí
Petra Macková

Kontakt Telefon E-mail
Tisková mluvčí 558 535 841 petra.mackova@trz.cz
Strategie a marketing 558 533 817 marketing@trz.cz
Údržba 558 532 171 purchase@trz.cz
Příprava a řízení výroby 558 532 030 operation@trz.cz
Technologie a výzkum 558 535 373 research@trz.cz
Životní prostředí a ESG 558 532 249 environment@trz.cz
Informatika a telekomunikace 558 535 666 informatika@trz.cz
Personální práce a odměňování 558 532 341 personal.affairs@trz.cz
Kontakt Telefon E-mail
Bezpečnost a ochrana zdraví 558 532 114 safety@trz.cz
Zabezpečení kvality 558 534 016 quality.certif@trz.cz
Komunikace 558 532 119 public.relations@trz.cz
Výroba a prodej provozu druhotných surovin 558 534 959 slag.sales@trz.cz
Reklamace 558 533 913 complain@trz.cz
Majetek 558 534 424 property@trz.cz
Kontrola 558 532 400 kontrola@trz.cz
Hasičský záchranný sbor TŽ, a.s. 558 532 211 dispecink.hasicitz@trz.cz

Nákup telefon e-mail
Nákup 558 533 234 nakup@moravia-steel.cz
Ruda 558 535 479 ruda@moravia-steel.cz
Žáromateriál 558 535 478 zaromaterial@moravia-steel.cz
Feroslitiny 558 535 808 feroslitiny@moravia-steel.cz
Šrot 558 534 990 srot@moravia-steel.cz
Uhlí, koks 558 534 940 uhli.koks@moravia-steel.cz
Nekovové materiály 558 537 235 nekovove.materialy@moravia-steel.cz
Přeprava telefon e-mail
Sekretariát 558 535 043 preprava@moravia-steel.cz
Financování telefon e-mail
Sekretariát 558 533 233 financovani@moravia-steel.cz
Řízení pohledávek 558 535 835 rizeni.pohledavek@moravia-steel.cz
Vnější vztahy telefon e-mail
Sekretariát 558 532 992 vnejsi.vztahy@moravia-steel.cz
Informatika telefon e-mail
Informatika 558 537 339 informatika@moravia-steel.cz