Přeskočit na obsah

Informační letáky ke stažení

Válcovaný drát

Leták válcovaného drátu s podrobnými technickými i obchodními informacemi včetně možností použití.


Certifikáty

Název dokumentu Vydavatel Rozměr, tvar Značka oceli Dokumenty
CERTIFICATE TÜV NORD viz pdf příloha viz pdf příloha C/PED (EN, DE)
CERTIFICATE TÜV NORD viz pdf příloha viz pdf příloha C/ADW (EN, DE)
Certificate BUREAU VERITAS - C a C-Mn oceli C
CERTIFICATE TÜV UK viz pdf příloha viz pdf příloha C/PESR (EN)
Certificate of Approval UK CARES - K89 C
CERTIFIKÁT VÝROBKU TZÚS 5,5 – 32,0 mm 10 216 C,STO,PS
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS 5,5 – 25 mm S235JR (J0, J2) C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS 5,5 – 25 mm S275JR (J0, J2) C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS 5,5 – 25 mm S355JR (J0, J2) C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS 5,5 – 90 mm STO č. 070-046458 C,STO,PS
Osvědčení o způsobilosti dodavatele České dráhy, a.s. - - C
SK – CERTIFIKÁT SHODY TSÚS 5,5 – 32,0 mm 10 216 C,VZ
C – Certifikát, STO – Stavební Technické Osvědčení, PS – Prohlášení o Shodě, VP – Prohlášení o Parametrech, PV – Prohlášení o Vlastnostech


Kvalita na prvním místě

Třinecké železárny všem zákazníkům trvale garantují kvalitu produktů prostřednictvím zavedených nástrojů řízení kvality.

Systém kvality

Certifikovaný systém kvality podle ČSN ISO 9001 je ve shodě s mezinárodními normami a předpisy. Poskytuje záruku, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se zákazníkem definovanými požadavky.

Systém kvality

Certifikace produktů

Výrobkové certifikáty na více než 50 hutních výrobků Třineckých železáren pak dávají našim zákazníkům záruku, že technické a užitné parametry splňují nároky stanovené specifickými normami nebo podmínkami.

Certifikáty