Přeskočit na obsah

Historie značky

Na konci roku 1905 prodal vlastník Těšínské komory Bedřich Habsburský své statky Pozemkovému úvěrnímu ústavu ve Vídni, (ve znaku měla kříž s korunkou). Její součástí byly také Třinecké železárny i další hutní a báňské závody ve Slezsku. Pod gescí tohoto finančního ústavu pak byla založena Rakouská báňská a hutní společnost se sídlem ve Vídni.

Svou činnost zahájila 1. 1. 1906. V té době vznikl také symbol (známka) Rakouské báňské a hutní společnosti "Tři kladívka v kruhu". Tato ochranná známka symbolizovala výrobní zaměření společnosti.

Levé horní špičaté kladívko symbolizuje uhelné a železnorudné doly, které společnost vlastnila (ve Slezsku a později na Slovensku), horní pravé kovářské kladívko symbolizuje hutě, spodní kladívko je symbolem průmyslu.

Po vzniku Československa přesídlila Rakouská báňská a hutní společnost z Vídně do Brna a změnila název na Báňská a hutní společnost.

Třinecké železárny byly její nejvýznamnější firmou. Dne 27. února 1929 zaregistrovala Báňská a hutní společnost ochrannou známku "Tři kladívka v kruhu" do rejstříku ochranných známek v ČSR u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a u Mezinárodní organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě. Od tohoto roku jsou výrobky třinecké hutě označené touto známkou rozlišované na všech trzích ve světě.

Po zániku Báňské a hutní společnosti v roce 1946 jsou železárny jejím nástupcem a také jediným nositelem ochranné známky až do roku 1996. Od tohoto roku začala tuto ochrannou známku používat také Moravia Steel jako prodejce výrobků Třineckých železáren a zároveň majoritní vlastník.