Přeskočit na obsah

Vážíme si našich zaměstnanců a pečujeme o jejich zdraví. Podporujeme a organizujeme rekondiční pobyty, ambulantní rehabilitační péči a doplňkové rekondiční péče. Zaměstnanci jsou za pracovní výkon odměňováni nejen mzdou, ale také řadou jiných pobídek, motivačních složek a sociálních výhod, které podněcují kvalitní výkon a současně kompenzují vlivy pracovního prostředí. Zvýhodnění jsou poskytována nad zákonný rámec.

Poskytujeme volitelné zaměstnanecké výhody formou benefitů.

Atraktivní výdělek
5 týdnů dovolené
Měsíční prémie 15 %
Systém volitelných benefitů
Ocenění při pracovních a životních jubilejích
Dotovaná strava na pracovišti
Příspěvek na penzijní připojištění/spoření
Odměny za hospodářské výsledky

V TŽ jsou pravidelně vyhodnocována rizika ohrožení zdraví zaměstnanců a přijímána opatření k jejich eliminaci. Dlouhodobě dosahované pozitivní výsledky v ochraně zdraví zaměstnanců, kvalitní preventivní péče i zavedený a účinný systém řízení této oblasti ocenil také Státní úřad inspekce práce a v roce 2022 již počtvrté udělil TŽ titul „Bezpečný podnik“.

Podporujeme regiony, v nichž působíme, a snažíme se přispívat k dalšímu zlepšování kvality života jejich obyvatel.

TŽ zajišťují na svých provozech odbornou přípravu formou praktické výuky žáků středních škol. Odborná příprava těchto mladistvých probíhá v souladu se vzdělávacími programy jednotlivých škol pod dozorem pověřených zaměstnanců středních škol a instruktorů z řad zaměstnanců jednotlivých provozů TŽ ve zvláštním režimu a v souladu se smlouvami uzavřenými mezi TŽ a jednotlivými středními školami.

Myslíme na děti v regionu. Organizujeme ozdravné pobyty na horách.

Uplatňujeme zásady chování ve všech činnostech:

  • Pracovního řádu
  • Technicko-organizačních předpisů
  • Sociálního kodexu