Přeskočit na obsah

Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je organickou součástí veškerých aktivit Třineckých železáren a má nejvyšší prioritu.

Požární ochrana

Požární ochranu zajišťuje samostatná jednotka Hasičského záchranného sboru Třineckých železáren (HZS TŽ). Stará se také o požární prevenci včetně kontrol a školení zaměstnanců o požární ochraně, zabezpečuje požární ochranu nejen v podniku, ale i ve všech společnostech provozujících svou činnost v průmyslovém areálu hutě.

Zásady chování

Jsme společensky odpovědným podnikem a dbáme etických zásad. Odsuzujeme jakékoliv projevy korupce, uplatňujeme zásady chování ve všech činnostech. Nejen tyto principy chování jsou základem našeho podnikání, které se utvářely od roku 1839. Jsou to hodnoty na nichž stojí dodnes.