Přeskočit na obsah

Umělé hutné kamenivo

Umělé hutné kamenivo je certifikované kamenivo pro použití v betonu, v nestmelených směsích a směsích stmelených hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace cest.

Umělé hutné kamenivo 0/8
Není skladem

Umělé hutné kamenivo 0/8

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 0/8 mm

300.00 Kč/t bez DPH
Umělé hutné kamenivo 0/32
Není skladem

Umělé hutné kamenivo 0/32

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 0/32 mm

300.00 Kč/t bez DPH
Umělé hutné kamenivo 0/63
Není skladem

Umělé hutné kamenivo 0/63

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 0/63 mm

300.00 Kč/t bez DPH
Umělé hutné kamenivo 8/16
Skladem

Umělé hutné kamenivo 8/16

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 8/16 mm

300.00 Kč/t bez DPH
Umělé hutné kamenivo 16/32
Skladem

Umělé hutné kamenivo 16/32

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 16/32 mm

300.00 Kč/t bez DPH
Umělé hutné kamenivo 32/63
Skladem

Umělé hutné kamenivo 32/63

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 32/63 mm

300.00 Kč/t bez DPH
Umělé hutné kamenivo 0/125 nedrcené
Není skladem

Umělé hutné kamenivo 0/125 nedrcené

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 0/125 mm

300.00 Kč/t bez DPH

Litá konvertorová struska

Litá konvertorová struska je určena pro použití jako součást vsázky k výrobě surového železa ve vysokých pecích, je rovněž určena výrobcům cementu a tepelně-izolačních materiálů nebo jiným odběratelům pro specifické využití jejího chemického složení či pevnostních a granulometrických vlastností dodávaného materiálu (mj. např. jako posypový materiál k zimnímu posypu komunikací nebo součást pryskyřičných povrchů sportovních areálů, příp. součást konstrukčních vrstev polních cest).

Litá konvertorová struska 0/8
Skladem

Litá konvertorová struska 0/8

Zpracovaná ocelárenská struska ve frakci 0/8 mm

5.00 Kč/t bez DPH
Litá konvertorová struska 8/11
Není skladem

Litá konvertorová struska 8/11

Zpracovaná ocelárenská struska ve frakci 8/11 mm

165.00 Kč/t bez DPH
Litá konvertorová struska 11/22
Skladem

Litá konvertorová struska 11/22

Zpracovaná ocelárenská struska ve frakci 11/22 mm

165.00 Kč/t bez DPH
Litá konvertorová struska 16/63
Skladem

Litá konvertorová struska 16/63

Zpracovaná ocelárenská struska ve frakci 16/63 mm

50.00 Kč/t bez DPH

Nákup kameniva

Všechny druhy kameniva je možno nakupovat včetně přepravy nebo s vlastním odvozem, a to vždy na základě předem uzavřené kupní smlouvy. Faktury budou zasílány standardně poštou, popřípadě na základě uzavřené písemné dohody elektronicky přes portál, nebo prostřednictvím datové schránky.

Platba kartou: akceptujeme karty VISA, Mastercard. Ceny kameniv jsou uvedeny bez dopravy!

Nákup bez uzavřené kupní smlouvy
(drobní odběratelé)

Pro drobné odběratele je i nadále zachována možnost nákupu kameniva bez předchozího uzavření kupní smlouvy, a to v případě, že si odběratel zajistí odvoz a uhradí cenu výrobků bezhotovostně platební kartou při převzetí.

Bezpečnostní opatření

Při vstupu/vjezdu do areálu Třineckých železáren přes vstupní bránu „Odval“ z ulice Frýdecké budou všichni odběratelé proškoleni z BOZP. Řidiči jsou povinni používat vlastní osobní ochranné pracovní prostředky, minimálně v rozsahu protiskluzové pevné obuvi, ochranné přilby, ochranného pracovního oděvu a reflexní vesty.

Pro zajištění plynulého vstupu/vjezdu do areálu Třineckých železáren (registrace) jsou řidiči povinni předložit na vstupní bráně osobní doklad, osvědčení o registraci vozidla (tahače a návěsu).