Přeskočit na obsah

MORAVIA STEEL

Dokument Účinnost od
Všeobecné obchodní a dodací podmínky – prodej 1. 1. 2014

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY


TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, REDAKCE ČASOPISU TŘINECKÝ HUTNÍK


TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ŽELEZNIČNÍ VLEČKY

Dokument Účinnost od
Prohlášení o přístupnosti železniční vlečky 1. 4. 2017

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Dokument Účinnost od
Základní podmínky a pravidla působení v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. v Třinci  ode dne 1. 1. 2024
do dne 30. 6. 2024
Všeobecné obchodní podmínky dodávek prací a služeb pro společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. ode dne 1.1.2014
do dne 31.12.2017
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. ode dne 1.4.2017
do dne 31.12.2017
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. ode dne 1.10.2015
do dne 31.3.2017
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. ode dne 26 6.2012
do dne 30.9.2015
Příloha č. 1 k Základním podmínkám činnosti dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. ode dne 26.6.2012
do dne 31.12.2017
Příloha č. 2 k Základním podmínkám činnosti dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. ode dne 26. 6.2012
do dne 31.12.2017
Všeobecné obchodní podmínky pro nákup náhradních dílů a technicko - režijního materiálu pro obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. ode dne 1.5. 2019
do dne 14.10.2023
Základní podmínky a pravidla působění v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. ode dne 1.1.2018
do dne 8.12.2020
Základní podmínky a pravidla působení v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. ode dne 9.12.2020
do dne 31.12.2023

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, ZÁVOD SOCHOROVÁ VÁLCOVNA, KLADNO
DO 30. 6. 2014 SPOLEČNOST SOCHOROVÁ VÁLCOVNA TŽ, A.S.


TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, PROVOZ TAŽÍRNA OCELI, STARÉ MĚSTO


TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, PROVOZ VÁLCOVNA TRUB, OSTRAVA


TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, STŘEDISKO UNIVERZÁLNÍ TRAŤ, BOHUMÍN