Přeskočit na obsah

Třinecké železárny uzavřely hospodaření roku 2023

Se ziskem 44 milionů korun uzavřely hospodaření roku 2023 Třinecké železárny (TŽ). Výsledek schválila v pondělí 24. června Valná hromada společnosti. Tržby za prodej výrobků a služeb rok 2023 dosáhly hodnoty korun 49,692 miliardy korun. V roce 2022 to bylo 57,602 miliardy korun. Třinecké železárny (TŽ) v roce 2023 vyrobily 2 415 kilotun oceli.

„Rok 2023 nebyl pro výrobce oceli přívětivý. Spotřeba oceli se celosvětově propadla a zapsala tak čtvrtou roční recesi v posledních pěti letech. Na hospodaření se významně podepsaly především strmě rostoucí ceny energií, které měly zásadní vliv na konkurenceschopnost na světových trzích. Po celý rok jsme také čelili značnému poklesu poptávky na trhu s ocelovými produkty,“ konstatoval Tomáš Chrenek, předseda Dozorčí rady TŽ.

Výrobní agregáty hutě se však podařilo udržet po celý rok v chodu a vyrobit 2,415 milionu tun oceli. Podíl Třineckých železáren na domácí produkci surové oceli se v roce 2023 zvýšil na 71 %.

Válcovaný drát zůstává nosným produktem firmy, která jej v loňském roce na trhy dodala 937,5 kilotuny. Objem prodeje v sortimentu tyčové a profilové oceli dosáhl 487 kilotun. Tyčová a profilová ocel směřuje především do pružných dílů používaných v automobilovém průmyslu. Zejména na zahraniční trhy směřovalo 250 kilotun kolejnic včetně příslušenství železničního svršku, přičemž podíl prodeje v zahraničí činil 89 %.

Firma rovněž v loňském roce zachovala plánovaný objem investic ve výši 1,4 miliardy korun, které směřovaly do automatizace, energetických úspor, zvýšení efektivity provozu a realizace řady ekologických projektů, z nichž k největším patřilo odprášení sazeben obou vysokých pecí a rekonstrukce látkového filtru na aglomeraci.

Třinecká huť v letošním roce dokončí investici do tepelného zpracování kolejnic. K nejzásadnějším krokům firmy nyní patří realizace transformačního projektu, který povede k zásadní změně ve výrobě oceli, jehož cílem je razantní snížení emisí CO2, jak nařizuje legislativa Evropské unie.

„Role oceli je v průmyslu nezastupitelná. Její schopnost recyklace, využití v segmentech ekologické dopravy, energetiky a moderním strojírenství ji předurčuje být udržitelným materiálem budoucnosti. Přestože jsou pro naši firmu výzvy Green Dealu velmi náročné, na dekarbonizaci výroby oceli již intenzivně pracujeme,“ řekl 1. místopředseda Dozorčí rady TŽ Ján Moder. Doplnil, že projekt spočívá v ekologizaci prvovýroby, jejíž podstatou bude instalace moderní elektrické obloukové pece.

Zásadní však pro úspěšnou dekarbonizaci podle něj bude dostatek bezemisní energie za konkurenceschopné ceny, dostatečné množství šrotu na evropském trhu a účinná ochranná opatření na hranicích EU. V neposlední řadě pak také dostatečná podpora z dotačních zdrojů, neboť ochrana klimatu se týká všech. Dodal, že Česká republika se nemůže spoléhat na ocel dováženou, ale musí ji považovat za strategickou komoditu.

Roční výroba Třineckých železáren se pohybuje okolo 2,5 mil. tun oceli. Mezi hlavní produkty patří především dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Aktuálně podnik zaměstnává bezmála 7 tisíc zaměstnanců, spolu s dceřinými společnostmi a v navazujících firmách pak dává práci až 30 tisícům lidí.

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz