Přeskočit na obsah

Loňský rok byl pro třineckou huť úspěšný

Valná hromada Třineckých železáren včera uzavřela hospodaření společnosti za rok 2022. Přestože loňský rok poznamenala řada nejistot a zvratů, podnik dosáhl pozitivního výsledku hospodaření ve výši 2,393 miliardy korun po zdanění. Podepsala se na něm výše tržeb, která dosáhla celkové hodnoty 57,602 miliardy korun.

Pohled na TŽ
Pohled na TŽ

„I přes přetrvávající problémy v části dodavatelsko-odběratelských řetězců se podařilo stabilizovat výrobu. Celkový objem vyrobené oceli přesáhl 2,4 milionu tun. Navzdory komplikacím se tak podíl Třineckých železáren na domácí produkci surové oceli v roce 2022 zvýšil na 57 procent,“ konstatoval předseda dozorčí rady Tomáš Chrenek.

Nosným výrobkem zůstává nadále válcovaný drát, jehož podíl z celkových prodejů v roce 2022 činil 904 kt, z čehož bylo více než 70 procent realizováno na zahraničních trzích.

Objem prodeje v sortimentu tyčové a profilové oceli dosáhl 511 kt. Prodej lesklé oceli se navýšil oproti předchozímu roku z 91 kt na 94 kt a podílel se částečně na růstu prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Tyčová a profilová ocel je zejména zhodnocována do podoby pružných dílů používaných v automobilovém průmyslu.

Třinecké železárny jsou jediným výrobcem kolejnic a železničního příslušenství v České republice. Na tuzemský trh v loňském roce dodaly bezmála 32 kt kolejnic včetně příslušenství železničního svršku z celkového objemu prodeje 248 kt Celkový vývoz za hodnocené období dosáhl 87 procent.

Do podnikání v loňském roce negativně zasáhla válka na Ukrajině, která měla vliv na dodávky surovin, zejména rudy. Hutní segment však nejvíce zasáhla energetická krize, jejíž následky přetrvávají a promítají se i do tržní situace letošního roku.

I přesto se firmě podařilo zachovat plánovaný objem investic, jejichž celková výše překročila 1,8 miliardy korun. „K nejvýznamnějším z pohledu zvyšování přidané hodnoty našich produktů patřila nová loupací linka pro úpravu ocelových tyčí. Je exemplárním příkladem postupující průmyslové automatizace ve specifickém odvětví hutnictví a také trvale rostoucí kvality výrobků hutního segmentu,“ doplnil
1. místopředseda dozorčí rady Ján Moder.

V letošním roce budou Třinecké železárny pokračovat v transformačním projektu Green Werk, jehož prostřednictvím skupina nastartovala rozsáhlý proces ekologicky šetrné výroby oceli. Jeho cílem je další snížení emisí skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší.

Součástí transformačního procesu je i plán na výstavbu moderní elektrické obloukové pece, která by měla sloužit k produkci oceli především ze šrotu. Druhá strategická investice projektu se týká přechodu od energetického uhlí k ekologickým zdrojům energií v dceřiné společnosti Energetika Třinec, která se zabývá výrobou a distribucí energetických médií.

 

Roční výroba Třineckých železáren se pohybuje okolo 2,5 mil. tun oceli. Mezi hlavní produkty patří především dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Aktuálně podnik zaměstnává bezmála 7 000 obyvatel převážně regionu Třinecka a Jablunkovska.

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz