Přeskočit na obsah

Investice do snížení energetické náročnosti a zlepšení kvality

Investice přesahující jednu miliardu korun chystají pro letošní rok Třinecké železárny. Směřovat budou do zlepšení vlastností produktů, ekologie i zvýšení míry recyklace hutních plynů.

Provoz výroby železa a oceli
Provoz výroby železa a oceli

„Provoz hutí je energeticky velmi náročný. Dle principů cirkulární ekonomiky však využíváme k opětovnému zpracování veškeré hutní plyny, vysokopecní, konvertorový i koksárenský. Právě ten nyní nově zavedeme i na několik ohřevových stanovišť provozu výroba železa a oceli, kde se dosud využívá plyn zemní,“ přibližuje investiční ředitel Radek Olszar. Jde například o ohřevy torpéd, licích pánví, vakuovacích komor a podobně.

Koksárenský plyn má diametrálně odlišné vlastnosti výhřevu a jeho zavedení do provozu bude znamenat vybudování nových rozvodů, regulační, zabezpečovací i měřící systém včetně hořáků a jejich automatického řízení. Náklady investice přesáhnou 200 milionů korun. Firma počítá do budoucna s úsporou za nákup zemního plynu. Investice bude do provozu uvedena do konce letošního roku.

Do provozu železárny letos uvedou novou frézovací linku na výrobu žebrových podkladnic. Poloautomatická linka bude vyrábět kvalitnější provedení podkladnic s vyšší přesností ve všech operacích. „Nové obráběcí centrum plně pokryje roční výrobu dvou nahrazovaných výrobních linek. Přínosem je zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a zvýšení automatizace. Největším přínosem projektu je snížení energetické náročnosti,“ doplňuje investiční ředitel. Výše investice přesáhne 160 milionů korun, část nákladů ve výši 32 milionů korun pokryje dotace.

Novinkou bude také kotoučová razička kolejnic v celkové výši 43 milionů korun, která proběhne v dubnu. Stávající stacionární razičky jsou na hraně životnosti, nahradí je proto jedna moderní kotoučová, která je spolehlivější a přesnější, umožňuje i variabilní značení kolejnic.

V souvislosti s připravovanou transformací hutě s cílem snížení uhlíkové stopy firma zahájí práce na projektu Železorudné briketační linky s celkovými plánovanými náklady ve výši 950 milionů korun. Linka umožní vyrábět část vsázky do vysokých pecí studenou cestou bez vzniku emisí CO2.

Ekologický přínos bude mít letos realizovaná rekonstrukce látkového filtru na aglomeraci ve výši 30 milionů korun, díky níž dojde ke zvýšení výkonu odprášení a snížení emisí prachu z venkovního přesypu materiálu.

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz