Přeskočit na obsah

Sazebny vysokých pecí už nebudou prášit

Méně prachu uniká do ovzduší ze sazebny vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách. Firma zde dokončila ekologickou investici, která ji vybavila technologií odprášení včetně nové filtrační stanice. Investice proběhne i na vysoké peci číslo 6.

Odprášení sazeben Vysoké pece #4
Odprášení sazeben Vysoké pece #4

K emisi tuhých znečišťujících látek dochází v okolí sazeben obou vysokých pecí při klopení skipových vozíků, které do posuvné násypky v horní části sazebny naváží železnou rudu a další suroviny. „Děje se tak v 90sekundových intervalech. Obě sazebny budou mít samostatnou filtrační jednotku, a tím dojde ke snížení množství zachyceného prachu i eliminaci usazování prachu na ocelových konstrukcích,“ přiblížil investiční ředitel Radek Olszar. Odprášení vysoké pece číslo 6 firma dokončí letos do konce roku.

Odprašky z nových filtračních jednotek huť zpracuje na aglomeraci a vrátí do výrobního procesu. Jde o další složku recyklace materiálu v Třineckých železárnách. „Už dnes jsme recyklací vedlejších produktů dosáhli toho, že odpady představují pouze necelé tři procenta objemu spotřebovaných vstupních surovin,“ doplňuje investiční ředitel.

Na investici ve výši 38 milionů korun firma obdržela dotaci 16,9 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Třinecké železárny tak navazují na ekologické investice předchozích let, které se týkaly především snížení emisí tuhých látek znečišťujících životní prostředí. Tyto investice umožnily v roce 2021 snížení emisí prachu na historické minimum, pouhých 118 tun. Ekologické investice už od roku 1996 přesáhly sumu 10 miliard korun.            

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738

 

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz