Obchodní dokumentace

MORAVIA STEEL

Dokument Účinnost od
Všeobecné obchodní a dodací podmínky – prodej   1.1.2014

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Dokument Účinnost od
Všeobecné obchodní podmínky dodávek prací a služeb pro obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 1. 1. 2018
Všeobecné obchodní podmínky pro nákup náhradních dílů a technicko - režijního materiálu pro obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 15.10. 2023
Základní poddodavatelské schéma 1. 1. 2018
Základní podmínky a pravidla působení v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. v Třinci (oznámení změn podle čl. I.14. dne 23.11.2020) 9. 12. 2020
Základní podmínky a pravidla působení v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Závod VZ - Sochorová válcovna, Kladno (oznámení změn podle čl. I.14. dne 23.11.2020) 9. 12. 2020
Základní podmínky a pravidla působení v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Provoz VF - Tažírna oceli, Staré Město (oznámení změn podle čl. I.14. dne 23.11.2020) 9. 12. 2020
Základní podmínky a pravidla působení v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Provoz VT - Válcovna trub, Ostrava (oznámení změn podle čl. I.14. dne 23.11.2020) 9. 12. 2020
Základní podmínky a pravidla působení v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Středisko VHb - Univerzální trať, Bohumín (oznámení změn podle čl. I.14. dne 23.11.2020)  9. 12. 2020

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, REDAKCE ČASOPISU TŘINECKÝ HUTNÍK

Dokument Účinnost od
Všeobecné obchodní podmínky časopisu Třinecký Hutník 1. 1. 2016

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ŽELEZNIČNÍ VLEČKY

Dokument Účinnost od
Prohlášení o přístupnosti železniční vlečky 1. 4. 2017

 

ARCHIV

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Dokument Účinnost
Všeobecné obchodní podmínky dodávek prací a služeb pro společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 1. 2014
do dne 31. 12. 2017*
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 4. 2017
do dne 31. 12. 2017*
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 10. 2015
do dne 31. 3. 2017*
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 1 k Základním podmínkám činnosti dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s.  pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 31. 12. 2017*
Příloha č. 2 k Základním podmínkám činnosti dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 31. 12. 2017*
Všeobecné obchodní podmínky pro nákup náhradních dílů a technicko - režijního materiálu pro obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. s účinností od 1.5. 2019

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, ZÁVOD SOCHOROVÁ VÁLCOVNA, KLADNO
DO 30.6.2014 SPOLEČNOST SOCHOROVÁ VÁLCOVNA TŽ, A.S.

Dokument Účinnost
Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Závod VZ - Sochorová válcovna, Kladno pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 10. 2015
do dne 31. 3. 2018*
Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Závod VZ - Sochorová válcovna, Kladno pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 7. 2014
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 1 – Základní schéma subdodavatelů pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 7. 2014
do dne 30. 9. 2015*
Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu Sochorové válcovny TŽ, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 12. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 1 – Základní schéma subdodavatelů pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 12. 2012
do dne 30. 6. 2014*
Všeobecné obchodní podmínky dodavatelů prací a služeb pro společnost SOCHOROVÁ VÁLCOVNA TŽ, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 12. 2014
do dne 30. 6. 2014*

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, PROVOZ TAŽÍRNA OCELI, STARÉ MĚSTO

Dokument Účinnost
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Provoz VF - Tažírna oceli, Staré město pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 10. 2015
do dne 31. 3. 2018*
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Provoz VF - Tažírna oceli, Staré město pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 1 – Žádost o povolení vstupu pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 2 – Základní schéma subdodavatelů pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, PROVOZ VÁLCOVNA TRUB, OSTRAVA

Dokument Účinnost
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Provoz VT - Válcovna trub, Ostrava pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 10. 2015
do dne 31. 3. 2018*
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Provoz VT - Válcovna trub, Ostrava pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 1 – Žádost o povolení vstupu pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 2 – Základní schéma subdodavatelů pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, STŘEDISKO UNIVERZÁLNÍ TRAŤ, BOHUMÍN

Dokument Účinnost
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Středisko VHb - Univerzální trať Bohumín pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 10. 2015
do dne 31. 3. 2018*
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Středisko VHb - Univerzální trať Bohumín pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 1 – Žádost o povolení vstupu pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 2 – Základní schéma subdodavatelů pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*

* Včetně dílčích smluv podle Rámcových smluv uzavřených v daném období