Finanční informace

Vybrané ekonomické indikátory

Indikátor Jedn. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Výroba surového železa kt 2 070 2 118 2 059 2 108 2 045 2 107
Výroba surové oceli kt 2 532 2 605 2 528 2 583 2 508 2 581
- z toho kontislitky kt 2 409 2 487 2 424 2 471 2 430 2 517
Prodej válcovaného zboží včetně oceli kt 2 379 2 386 2 333 2 375 2 355 2 360
Výnosy celkem mil. Kč 37 695 33 027 36 807 41 750 40 786 39 352
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží mil. Kč 36 921 32 217 35 859 40 496 38 405 35 114
Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč 34 350 31 273 35 118 37 673 40 101 38 822
Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 2 780 1 440 1 424 3 334 610 469
Konsolidovaný výsledek hospodaření mil. Kč 3 026 1 857 1 561 3 666 646 436
Aktiva celkem netto mil. Kč 32 948 33 843 35 399 38 943 39 690 39 487
Dlouhodobý hmotný majetek mil. Kč 34 301 36 115 38 497 39 925 41 935 42 908
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku mil. Kč 21 087 22 118 23 118 24 241 25 442 26 573
Vlastní kapitál mil. Kč 25 692 25 732 25 756 27 890 28 500 28 969
Investiční výstavba mil. Kč 1 518 2 038 2 697 1 710 2 195 1 275*
Cizí kapitál vč. časového rozlišení mil. Kč 7 255 8 111 9 643 11 053 11 190 10 517
Zaměstnanci - prům. ev. přepočt. stav osob 7 014 7 006 7 029 7 115 7 062 7 010
Průměrný měsíční výdělek Kč/os. 29 100 29 103 31 043 35 021 36 184 36 778

Výroční zprávy

Výroční zpráva TŽ za rok 2017 - ikonaVýroční zpráva 2020

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

Výroční zpráva TŽ za rok 2017 - ikonaVýroční zpráva 2019

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

Výroční zpráva TŽ za rok 2017 - ikonaVýroční zpráva 2018

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2017 - ikonaVýroční zpráva 2017

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2016 - ikonaVýroční zpráva 2016

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2014 - ikonaVýroční zpráva 2015

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2014 - ikonaVýroční zpráva 2014

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2013 - ikonaVýroční zpráva 2013

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2011Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2011Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS