Strategický rámec Třineckých železáren

Naše motto

Kvalita prověřená časem

Naše mise

Společně pro příští generace

Naše vize

Progresivní společensky odpovědný výrobce oceli

Naše strategie

Trvalý rozvoj produktů a služeb při uplatňování společensky odpovědných principů

 

Naše přístupy a principy

Partnerství

 • Orientace na zákazníka
  Náš zákazník, náš partner
 • Partnerské a alianční myšlení založené na vzájemné důvěře
  Vytvářej partnerské vztahy uvnitř i mimo společnost

Lidé

 • Komunikace, sdílení znalostí a zkušeností
  Dobrá myšlenka, kterou si necháme pro sebe, není nic platná
 • Vědomí společné zodpovědnosti za úspěch firmy
  Bez části není celek

Technologie

 • Předvídavost, inovace
  Mysli dopředu, hledej a realizuj nová řešení
 • Trvalé zlepšování procesů a výkonů
  Mysli dopředu, hledej a realizuj nová řešení