<< back

Ubiegły rok dla Huty Trzyniec był udany

Wtorkowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty Trzynieckiej zamknęło wyniki finansowe spółki za 2022 rok. Chociaż ubiegły rok był naznaczony szeregiem niepewności i zwrotów, spółka osiągnęła pozytywny wynik gospodarczy w wysokości 2,393 mld koron po opodatkowaniu.

– Pomimo problemów w niektórych łańcuchach podaży i popytu, produkcja została ustabilizowana. Całkowity wolumen wyprodukowanej stali przekroczył 2,4 mln ton. Pomimo komplikacji, udział Huty Trzynieckiej w krajowej produkcji stali surowej w 2022 roku wzrósł na 57 procent – powiedział Tomáš Chrenek, przewodniczący Rady Nadzorczej.

Na działalność w ubiegłym roku negatywnie wpłynęła wojna na Ukrainie, która miała wpływ na dostawy surowców, zwłaszcza rudy. Segment metalurgiczny został jednak najbardziej dotknięty kryzysem energetycznym, którego skutki utrzymują się i znajdują odzwierciedlenie w tegorocznej sytuacji rynkowej. Roczna produkcja wynosi około 2,5 miliona ton stali

W tym roku huta będzie kontynuować projekt Green Werk. Jego celem jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Proces transformacji obejmuje również plan budowy najnowocześniejszego elektrycznego pieca łukowego do produkcji stali ze złomu. Druga strategiczna inwestycja projektu dotyczy przejścia z węgla energetycznego na ekologiczne źródła energii w spółce zależnej Energetika Třinec, która zajmuje się produkcją i dystrybucją mediów energetycznych.

 

Roczna produkcja Huty Trzyniec wynosi około 2,5 miliona ton stali. Do głównych produktów należą przede wszystkim – walcówka, stal kształtowa, stal łuszczona, stal ciągniona, szyny, stal szeroka, rury bez szwu oraz półprodukty hutnicze. Obecnie firma zatrudnia prawie 7 000 osób, głównie z okolic Trzyńca i Jabłonkowa.

Bc. Petra Macková Jurásková
rzecznik prasowy grupy
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
komórka: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz