<< back

Porozumienie dobrowolne zawarte pomiędzy Hutą Trzyniec i Województwem Morawsko-Śląskim zostało dotrzymane

W czerwcu 2022 r. Huta Trzyniec zobowiązała się do działań, które doprowadzą do mniejszego obciążenia środowiska naturalnego. Po przeprowadzeniu oceny retrospektywnej Województwo Morawsko-Śląskie i Huta Trzyniec spełniły swoje zobowiązania wynikające z porozumienia.

„Nasz region wciąż boryka się ze skutkami pewnego braku zainteresowania się stanem środowiska w przeszłości. Na szczęście ludzie i firmy mają dziś inne podejście i większe wymagania. Istnieją również sposoby na lepszą ochronę naszego środowiska naturalnego. Jednym ze sposobów jest odpowiedzialne podejście dużych firm, które poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii ograniczyły do ​​minimum negatywny wpływ swojej działalności na środowisko. Doceniam to, że niektóre firmy są skłonne zrobić coś poza obowiązkami nałożonymi na nie przez prawo”, powiedział Ivo Vondrák, wojewoda morawsko-śląski i jednocześnie przypomniał, że region ma zawarte obecnie dobrowolne porozumienie łącznie z pięcioma dużymi firmami działającymi w regionie. Oprócz Huty Trzyniec do działań wykraczających poza zakres ustawodawstwa zobowiązały się także firmy BorsodChem MCHZ, Lenzing Biocel Paskov, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná.

Huta Trzyniec zobowiązała się do podjęcia 15 działań w ramach dobrowolnego porozumienia. Wśród nich są przykładowo inwestycje, które doprowadzą do redukcji tzw. emisji pyłów ulotnych oraz kolejne działania mające na celu oszczędzenie energii m.in. na technologiach produkcyjnych. Kolejne działania to sprzątanie dróg publicznych w mieście, zakładanie terenów zielonych na wielką skalę czy organizacja pobytów leczniczych w Tatrach dla uczniów szkół podstawowych z regionu.

„W ubiegłym roku wyposażyliśmy gardziel jednego z wielkich pieców w technologię odpylania, włącznie z instalacją nowej stacji filtrów. Dzięki temu zmniejszy się zanieczyszczenie wokół jednostki produkcyjnej. W tym roku dokonamy takiej samej inwestycji na drugim wielkim piecu. Ponadto będziemy przetwarzać pył z nowych jednostek filtracyjnych i wracać go znów do procesu produkcyjnego, tym samym doprowadzimy do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększając jednocześnie udział w recyklingu”, podsumował Jan Czudek, dyrektor generalny Huty Trzyniec.

Pracownicy huty w ubiegłym roku również posadzili dwa tysiące nowych drzew liściastych. Firma wydała w zeszłym roku prawie 4 mln CZK na utrzymanie istniejącej zieleni.

W ramach dobrowolnych porozumień Województwo Morawsko-Śląskie zobowiązało się również do działań, które pozytywnie wpłyną na środowisko. Budżet województwa przykładowo finansowo wspiera sprzątanie dróg poza ustawionym limitem, przyczynia się do wymiany starych kotłów w gospodarstwach domowych, wspiera regionalny monitoring jakości powietrza czy np. wspiera gminy w bardziej efektywnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

„Województwo Morawsko-Śląskie wywiązało się ze swoich zobowiązań co do joty. Na przykład przekazuje dodatkowe 7 i pół tysiąca koron wszystkim zwycięskim wnioskodawcom ubiegającym się o dotację na nowe piece. W ubiegłym roku wydaliśmy z budżetu województwa 3,4 mln CZK na wymianę nieekologicznego kotła. Mamy przygotowane kolejne ponad 18 mln na następny okres w latach 2023-2025. Zajmujemy się również sprzątaniem dróg wykraczającym poza zakres obowiązków prawnych. W ten sposób wydajemy rocznie 12 mln CZK na sprzątanie dróg na terenach o złej jakości powietrza. W ten sposób w ciepłej połowie roku, kiedy pył jest najbardziej intensywny, oczyściliśmy w sumie 952 km dróg wojewódzkich”, powiedziała Zdenka Němečková Crkvenjaš, radna ds. środowiska naturalnego Województwa Morawsko-Śląskiego z tym, że biuro wojewódzkie obroniło certyfikat EMAS oraz certyfikowany system zarządzania jakością. Oznacza to, że minimalizuje negatywne skutki swojej działalności dla środowiska i poprawia jakość usług świadczonych obywatelom.

Bc. Petra Macková Jurásková
rzecznik prasowy grupy
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
komórka: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz