Kultura firmy

Kultura firmy

Jeżeli naszym pragnieniem jest, aby wspólne zaangażowanie i dążenie do wytyczonych celów znalazły odzwierciedlenie w sukcesie, akceptujmy wspólne wartości, pozwalające zrealizować naszą wizję.

Pracownicy Huty Trzyniec w codziennej pracy zawodowej starają się realizować cele, z którymi się identyfikują:

orientacja na klienta

• twórcze, partnerskie myślenie

• trwały wzrost zaufania

• uczciwość, wypełnianie zobowiązań

• przewidywanie, innowacyjność

• duch biznesu

• ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych

• otwartość wobec zmian

• praca zespołowa

• wzajemne przekazywanie doświadczeń

• otwarta komunikacja

• świadomość wspólnej odpowiedzialności za sukces