Informacje finansowe

Wyniki finansowe

Wskaźnik Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produkcja surowego żelaza kt 2 061 2 070 2 118 2 059 2 108 2 045
Produkcja stali surowej kt 2 540 2 532 2 605 2 528 2 583 2 508
- kęsiska kt 2 424 2 409 2 487 2 424 2 471 2 430
Sprzedaż materiału walcowanego kt 2 272 2 379 2 386 2 333 2 375 2 355
Dochody ogółem mil. CZK 40 849 37 695 33 027 36 807 41 750 40 786
Utarg ze sprzedaży mil. CZK 38 354 36 921 32 217 35 859 40 496 38 405
Koszty ogółem (bez podatku dochodowego) mil. CZK 37 077 34 350 31 273 35 118 37 673 40 101
Bilans mil. CZK 3 633 2 780 1 440 1 424 3 334 610
Skonsolidowany bilans mil. CZK 3 518 3 026 1 857 1 561 3 666 646
Aktywa ogółem mil. CZK 33 462 32 948 33 843 35 399 38 943 39 690
Rzeczowe aktywa trwałe mil. CZK 33 372 34 301 36 115 38 497 39 925 41 935
Rezerwy na amortyzację mil. CZK 20 479 21 087 22 118 23 118 24 241 25 442
Kapitał własny mil. CZK 24 512 25 692 25 732 25 756 27 890 28 500
Inwestycje mil. CZK 2 007 1 518 2 038 2 697 1 710 2 195
Kapitał obcy wraz z pozostałymi pasywami mil. CZK 8 950 7 255 8 111 9 643 11 053 11 190
Przeciętna wysokość zatrudnienia osoby 6 909 7 014 7 006 7 029 7 115 7 062
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie CZK/os. 28 396 29 100 29 103 31 043 35 021 36 184