Informacje finansowe

Wyniki finansowe

Wskaźnik Jedn. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produkcja surowego żelaza kt 2 070 2 118 2 059 2 108 2 045 2 107
Produkcja stali surowej kt 2 532 2 605 2 528 2 583 2 508 2 581
- kęsiska kt 2 409 2 487 2 424 2 471 2 430 2 517
Sprzedaż materiału walcowanego kt 2 379 2 386 2 333 2 375 2 355 2 360
Dochody ogółem mil. CZK 37 695 33 027 36 807 41 750 40 786 39 352
Utarg ze sprzedaży mil. CZK 36 921 32 217 35 859 40 496 38 405 35 114
Koszty ogółem (bez podatku dochodowego) mil. CZK 34 350 31 273 35 118 37 673 40 101 38 822
Bilans mil. CZK 2 780 1 440 1 424 3 334 610 469
Skonsolidowany bilans mil. CZK 3 026 1 857 1 561 3 666 646 436
Aktywa ogółem mil. CZK 32 948 33 843 35 399 38 943 39 690 39 487
Rzeczowe aktywa trwałe mil. CZK 34 301 36 115 38 497 39 925 41 935 42 908
Rezerwy na amortyzację mil. CZK 21 087 22 118 23 118 24 241 25 442 26 573
Kapitał własny mil. CZK 25 692 25 732 25 756 27 890 28 500 28 969
Inwestycje mil. CZK 1 518 2 038 2 697 1 710 2 195 1 275
Kapitał obcy wraz z pozostałymi pasywami mil. CZK 7 255 8 111 9 643 11 053 11 190 10 517
Przeciętna wysokość zatrudnienia osoby 7 014 7 006 7 029 7 115 7 062 7 010
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie CZK/os. 29 100 29 103 31 043 35 021 36 184 36 778