Produkty koksochemiczne, surowce wtórne

PRODUKTY KOKSOCHEMICZNE

PRODUKTY KOKSOCHEMICZNE

  • koks wielkopiecowy
  • smoła
  • benzol
  • siarczan amonu

HUTNICZE PRODUKTY UBOCZNE

HUTNICZE PRODUKTY UBOCZNE

  • metalowe oraz metalonośne materiały do wtórnego opracowania w produkcji stali
  • sztuczne hutnicze kruszywo wykorzystywane do budowania dróg
  • granulowany żużel wielkopiecowy wykorzystywany do budowania dróg oraz w przemyśle cementowym
  • hutnicze kruszywo do produkcji klinkieru w cementowniach
  • sztuczne mieszanki żużlowe wykorzystane w celach rekultywacji

AKREDYTOWANE LABORATORIUM KALIBRACJI NR. 2331

AKREDYTOWANE LABORATORIUM KALIBRACJI NR. 2331

Link na stronę metrologicznej stacji kontrolnej KMS3