Na drodze do neutralości węglowej

Dostrzegamy zagrożenia płynące ze zmian klimatycznych oraz ich konsekwencji. Zamierzamy stopniowo zmniejszać nasz ślad węglowy i nadal kontynuować działania na rzecz odpowiedzialnego podejścia do ochrony środowiska.

Przygotowujemy projekt zintegrowanej transformacji opartej na wykorzystywaniu energii ze źródeł odnawialnych, zmianach w technologii produkcji stali oraz zazielenieniu produkcji pierwotnej. Opieramy się na zasadach gospodarki cyrkularnej i dążymy do stopniowej zmiany portfolio w kierunku produków zmierzających do segmentów ekologicznych przemysłu, które przyczynią się do zmniejszenia śladu węglowego.

CEL: ZMNIEJSZENIE CO2 W HUCIE TRZYNIEC

graf CO2

Pracujemy nad kilkoma innowacyjnymi projektami, które zasadniczo zmieniają procesy technologiczne produkcji stali i które mają na celu do 2030 roku zmniejszyć emisje CO2 o

55 %

obnovitelné zdroje

wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

změna technologie

zmiana procesu technologicznego produkcji stali

ekologické segmenty

produkty zmierzające do segmentów ekologicznych

cirkulární ekonomika

zasady ekonomii cyrkularnej

Aktywnie przyczyniamy się do redukcji gazów cieplarnianych sadzeniem nowych drzew

40 000 stromů

Troszczymy się o 40 000 dojrzałych drzew na terenach Huty Trzyniec.

1 000 stromů za rok

Każdego roku wspólnie z naszymi pracownikami sadzimy co najmniej 1 000 nowych drzew w pobliskich lasach.

787 702 m2

Zarządzamy naszym terenem zalesionym o łącznym wymiarze 787 702 m2.

Aktywnym sadzeniem drzew odciążamy środowisko od

0 kg CO2
W sumie posadzono 0 drzew

  Nasze działania

  uhlíková neutralita thumbnail

  WE AIM TOWARDS REDUCING HALF OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS BY 2030

  Reconstruction of one of the two blast furnaces and modernization of the last of the three wind heaters. These are the two most important events of this year, which will lead to a reduction in the energy intensity of the operation in Třinecké železárny (TŽ). Together with the purchase of energy from renewable sources for the operation of all office buildings, this will mean a reduction in carbon dioxide emissions.

  zmniejszenie śladu węglowego_logo

  GREEN ENERGY FOR THE OFFICES OF THE COMPANY

  Lighting, air conditioning and other electricity consumption of the Třinecké železárny's administrative buildings will be supplied with energy from renewable sources throughout the year. Volume of this is approximately 5 GWh.

  Kolejne działania

  Dokumenty