<< zpět

Prodloužení termínu k předkládání akcií a výplatě protiplnění do 18.12.2013

Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, kteří dosud nepředložili akcie Společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku, aby tak učinili v dodatečné lhůtě do dne 18.12.2013 (včetně).