<< zpět

Oznámení o realizaci fúze zanikající společnosti Doprava TŽ, a.s., s nástupnickou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - informace o prodeji umělého hutného kameniva a lité konvertorové strusky

Vážení obchodní partneři,     

obchodní společnost  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.,  se sídlem  Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 18050646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  v oddílu  B, vložka 1931  (dále jen „ TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,  a. s.“)  si Vám dovoluje oznámit, že s účinností ke dni 31.05.2023 dojde k fúzi sloučením  nástupnické  společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.,   se zanikající společností  Doprava TŽ, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1008, PSČ 73965, IČ 25398083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  v oddílu  B, vložka 1931 (dále jen „ Doprava TŽ, a.s.“)

Uskutečněním fúze formou sloučení zanikne společnost Doprava TŽ, a.s., bez likvidace ke dni 31.05.2023 a  veškeré její  jmění přejde  na společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

V této souvislosti Vás žádáme, abyste veškerou obchodní korespondenci adresovanou společnosti  Doprava TŽ, a.s., od 01.06.2023  zasílali na adresu nástupnické společnosti

 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

se sídlem  Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec

IČ 18050646, DIČ  CZ699002812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka  146

Identifikátor datové schránky:   mwpciav

 

Zároveň si Vám dovolujeme sdělit aktuální  informace o prodeji umělého hutného kameniva a lité konvertorové strusky od společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.  

V souvislosti s realizací výše uvedené fúze prodej Umělého hutného kameniva a Lité konvertorové strusky (Kamenivo) bude zajišťovat ode dne 05.06.2023 obchodní  společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

V době od 01.06.2023 do  02.06.2023 nebude  z technických důvodu prováděn prodej kameniva.  

Dostupnost Kameniva a jeho ceny bude možno ověřit na internetových stránkách: trz.cz/kamenivo.

Všechny druhy Kameniva bude možné nakupovat včetně přepravy, a to vždy na základě předem uzavřené kupní smlouvy.

Faktury budou zasílány standardně poštou, popřípadě na základě uzavřené písemné dohody elektronicky přes portál.  

Faktury nelze zasílat emailem.

Pro drobné odběratele bude i nadále zachována možnost nákupu kameniva bez předchozího uzavření kupní smlouvy, a to v případě, že si odběratel zajistí odvoz a uhradí cenu výrobků bezhotovostně platební kartou při převzetí.

Při vstupu/vjezdu do areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., přes vstupní bránu „Odval“ z ulice Frýdecké budou všichni odběratelé proškoleni z BOZP. Řidiči jsou povinni používat vlastní osobní ochranné pracovní prostředky, minimálně v rozsahu protiskluzové pevné obuvi, ochranné přilby, ochranného pracovního oděvu a reflexní vesty.

Pro zajištění plynulého vstupu/vjezdu do areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s.,  (registrace)  jsou řidiči povinni předložit na vstupní bráně osobní doklad, osvědčení o registraci tahače a návěsu.

Dovolujeme si požádat všechny odběratele, aby ve fakturačním a korespondenčním systému své společnosti zajistili změnu identifikačních údajů, aby nedošlo ke komplikacím při následné vzájemné komunikaci od 01.06.2023.

Kontaktní a identifikační údaje:

Obchodní firma

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Sídlo

Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec

IČO

18050646

DIČ

CZ699002812

Kontaktní osoby

Ing. Lydie Jendrulková,

tel. +420 558 534 097, mail: lydie.jendrulkova@trz.cz

Ing. Romana Dittrichová,

tel. +420 558 535 852, mail: romana.dittrichova@trz.cz

Jolana Válková,

tel. +420 558 537 322, mail: jolana.valkova@trz.cz