<< zpět

Huť spolu s dětmi pomáhá sovám

Ač je puštík obecný poměrně rozšířeným druhem sovy v Česku, i jeho počty v populaci klesají. Příčinou je úbytek starých hospodářských budov či opuštěných objektů, kde sovy mimo jiné také rády hnízdí. Chybí i pole s jetelem či vojtěškou, kde v hojném počtu žijí hraboši, obvyklá potrava sov.

Na pomoc letos v rámci rozvoje a podpory různorodosti živočišných druhů vyrazily Třinecké železárny. V těchto dnech instalují budky pro puštíka obecného na vzrostlých stromech v klidnějších lokalitách v areálu hutě nebo v třineckém lesoparku.

Právě tady první z nich vyvěsili podnikoví hasiči za asistence žáků třetí třídy Základní školy Slezská v Třinci v její blízkosti. Výroby budek se ujali žáci Střední odborné školy Třineckých železáren, kteří je během září zkompletovali z materiálu dodaného fabrikou a připravili k vyvěšení v rámci své odborné výuky. Dohromady jich bude do přírody umístěno šest.

„Na životní prostředí pamatujeme nejen v oblasti modernizace technologií výroby oceli. Například množství emisí prachu se za posledních deset let díky instalaci moderních filtrů podařilo snížit o přibližně 80 %. Chceme ale pomáhat také v drobných počinech. Například rozšíření populace některého druhu ptáků,“ upřesňuje Radim Klimša, vedoucí odboru, který se v huti zabývá ekologií.

V minulých letech už se železárny zaměřily na různé druhy. Byl to například ohrožený druh vodního ptáka morčáka velkého, či skorce vodního, sýkorek, a ledňáčka říčního. Rozmisťovaly se také ale příbytky pro hmyz či ježka.

„Jsme rádi, že jsme mohli našim nejmenším školákům ukázat, jak vypadá v praxi ochrana některého z živočichů. Myslím, že to pro ně byl nevšední zážitek,“ podotkla ředitelka základní školy Ivana Pinkasová. 

 

Puštík obecný

Je sovou běžně se vyskytující na území ČR.  Na celém území většinou nejpočetnější druh sov, vyskytuje se od nížin až do hor více než 1000 m. n. m., ve vyšších polohách ale jeho početnosti ubývá.

Obývá především starší listnaté lesy, najít ho ale můžeme i v dalších typech lesa, ve starých alejích, zahradách i v městských parcích.

Většinou hnízdí v dutinách starých stromů, v budkách, na půdách, ve výklencích zdí, ve starých hnízdech dravců nebo i na zemi. Hnízdo si nestaví, na původní podklad snáší od února do května jedno až šest vajec. Sedí pouze samice, většinou už od snesení prvního vejce a samec jí donáší potravu na hnízdo.

Potrava je oproti ostatním druhům sov velice rozmanitá – od savců až do velikosti zajíce, přes ptáky a další obratlovce až po hmyz. Nejčastější kořistí jsou malí hlodavci.

Jak se postarat o nalezenou sovu?

Sovy se dotýkáme co nejméně, dáváme pozor na její drápy a zobák, ptáka nehladíme, setřeli bychom ochrannou vrstvu z peří. Mláďata nalezená na zemi necháme na místě, matka si je sama brzy najde podle hlasu.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz