<< zpět

Energetika modernizuje kotle. Sníží emise škodlivin v ovzduší

Ke snížení emisí oxidů síry a oxidů dusíku povede modernizace tří fluidních kotlů Energetiky Třinec na Teplárně E3. Investici za bezmála 80 milionů korun firma začala v letošním roce a letos ji i dokončí.

Emise SOx sníží o 40 % oproti stávajícímu stavu, stejně tak emise NOx klesnou na 50 % předchozího limitu, jak požadují nové emisní limity Evropské unie. Platit budou pro všechny společnosti energetického sektoru od srpna příštího roku.

„Velký důraz na ochranu životního prostředí v Evropské unii znamená v oblasti ochrany ovzduší plnit stále přísnější požadavky na přípustné objemy vypouštěných škodlivin do ovzduší u teplárenských zdrojů, což u mnoha společností v energetickém sektoru vyvolává nemalé investice do technologie čištění spalin,“ potvrzuje Petr Matuszek, ředitel společnosti Energetika Třinec.

Nyní firma instaluje na uhelných kotlech technologii odsíření a denitrifikace. Současná technologie spalování obou kotlů K11 a K12 umožňuje dávkování vápence do spalovací komory kotle. „Pro plnění budoucích emisních limitů SO2 je postačující navýšit dávkované množství vápence do spalovací komory jednotlivých kotlů. U kotlů K11 a K12 bylo proto potřebné posílit dopravní kapacitu vnitřního vápencového hospodářství,“ vysvětluje podstatu investice Petr Matuszek. Třetí fluidní kotel NK14, který byl uveden do provozu v roce 2015, je schopen plnit nové emisní limity SO2 bez dalších úprav v technologii.

Pro denitrifikaci bylo nezbytné na kotlích K11 a K12 nově instalovat systém selektivní nekatalytické redukce SNCR. „Na obou kotlích K11 a K12 jsou oba systémy již hotové a mají za sebou i garanční měření. Nyní probíhá modernizace systému na fluidním kotli NK14. Dokončena by měla být za několik týdnů,“ uzavírá ředitel Energetiky Třinec. Generálním dodavatelem investice je slovenská firma SES Tlmače.

Energetika Třinec zabezpečuje výrobu a distribuci energetických médií zejména pro technologii hutní výroby. Mimo tepla pro potřeby Třineckých železáren, města Třince a okolí, vyrábí i elektrickou energii. Loni vyrobila 621 tisíc MWh elektřiny. Aktuálně zaměstnává přes 360 lidí.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz