<< zpět

Třinecká huť spouští do provozu nový ohřívač větru, plíce vysoké pece

Slavnostním zapálením hořáku byl dnes ve čtvrtek 28. listopadu dopoledne zahájen proces vysušování nového ohřívače větru na vysoké peci číslo 6 v Třineckých železárnách (TŽ). Ohřívač větru typu Kalugin nahradil staré zařízení, které už bylo na hranici životnosti a nedosahovalo žádaných kritérií.

Nový ohřívač vzduchu má podstatně lepší parametry než původní zastaralé zařízení. Kalugin je menší a nemá spalovací šachtu. To znamená, že hořák je umístěn přímo v kopuli ohřívače. Celý cyklus probíhá jednodušeji, spaliny a následně ohřátý vzduch proudí každý pouze jedním směrem. To značně snižuje jak spotřebu tepelné energie, tak tepelné zatížení kopule ohřívače a má nižší tepelné ztráty,“ vysvětluje Radek Olszar, ředitel pro investice a strategii TŽ. Jeho provoz je tak ekonomičtější i ekologičtější.

Investici přesahující 260 milionů korun huť zahájila demolicí původního zařízení před rokem, výstavba probíhala za plného provozu vysoké pece. Do provozu bude nový ohřívač větru uveden po vysušení vyzdívky a napojení na vysokou pec v průběhu února 2020 jako již druhý v pořadí. Třetí se dočká modernizace v příštím roce, a tím bude dokončena obnova baterie ohřívačů větru, kdy ze stávajících čtyř ohřívačů zůstanou v provozu už jen tři.

Zařízení, jemuž se říká také plíce vysoké pece, ohřeje vzduch na 1250 stupňů celsia, využívá teplo vzniklé spálením vysokopecního plynu. Denně tento typ ohřívače větru ohřeje přibližně až 1 500 000 m3 vzduchu do podoby horkého větru. Ten je pak pomocí dmychadel dopravován do výfučen vysoké pece.

Vysokou pec číslo 6 v Třineckých železárnách obsluhuje 43 směnových pracovníků střediska vysokých pecí, pracovníci technologické fronty a pracovníci údržby. Pec byla poprvé zafoukána v roce 1952, prošla generálními opravami v roce 1963, 1973, 1985 a nakonec v roce 1999. Oprava většího rozsahu ji čeká v roce 2021, kdy bude mít za sebou výrobu přes 22 milionů tun.

Nové ohřívače větru Kalugin dodala stejnojmenná firma se sídlem v ruském Jekatěrinburgu, která má na něj i patentovanou technologii. Firma Kalugin dodává své ohřívače větru do Ruska, Číny, Indie, Sýrie, Indonésie, Japonska, Ukrajiny, Brazílie, Turecka i Kazachstánu. Třinec je ale prvním městem ze zemí Evropské unie, kde byl tento ohřívač postaven.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz