<< zpět

Zaměstnanci železáren pomohli s výsadbou stromů i v neziskových organizacích

Odolnější a silnější. Takový by měl být nový les, který pomohli pětiletými jedlemi a buky osázet zaměstnanci Třineckých železáren na samém konci údolí Tyry v Třinci na svazích Smrčiny. Firma dnes v pátek 25. října pořádala už po osmé dobrovolnický den, během něhož zaměstnanci z vlastní vůle vymění směnu v huti za osm hodin společensky prospěšné práce.

Třicet dobrovolníků dnes namísto na hlavní bránu železáren zamířilo do přírody, dalších dvacet si rozdělilo úkoly v neziskových organizacích na Třinecku, kde pomohli s úklidy, výmalbou, zahradnickými pracemi či nátěry.

Výsadba jedlí speciálně pěstovaných v místních podmínkách v lesních školkách v Košařiskách pomůže zvýšit odolnost proti kůrovcovým kalamitám a poskytne prostor pro vzácné druhy ptáků, kteří v této lokalitě žijí. Zaměstnanci fabriky dnes vysadili 1500 mladých stromů.

„Výsadba jedlí a buků do mladších kulturních smrčin, které jsou po opakovaných sněhových polomech hodně řídké, je začátkem přeměny těchto lesů. Pestřejší prostředí pomůže tetřevům, ale nejen jim,“ vysvětluje Vojtěch Bajer z neziskové organizace ČSOP Salamandr, která výsadbu v lesích zajišťuje ve spolupráci s CHKO Beskydy a Lesy ČR. Výsadba původních druhů stromů a obnova pestrosti lesa je jedním z hlavních cílů organizace, jemuž se věnuje už téměř 20 let.

Dobrovolnický den jeho účastníci z administrativních i výrobních pozic vítají. „Takové akce by se měly dělat ještě častěji a je dobře, že se něco takového děje,“ pochvaloval si se svými kolegy Miroslav Wojnar, který pracuje v oblasti informatiky a telekomunikací. Shodují se v tom, že kromě dobrého pocitu přináší příjemnou změnu běžné pracovní činnosti a také možnost seznámit se s lidmi z jiných provozů hutě. „Normálně bychom se nepotkali, ale takhle si můžeme popovídat i s lidmi z úplně jiných míst fabriky, což je určitě přínos,“ míní Kateřina Macurová z účetního oddělení.

Další skupinka zaměstnanců pomohla zvelebit prostory Střední školy, Základní školy a Mateřské školy na Jablunkovské ulici v Třinci pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zbývající dostali na starost obě střediska Centra sociální pomoci – Denní stacionář Radost a Denní stacionář Paprsek.

Dobrovolnický den Třineckých železáren je tradiční akcí, jíž se firma hlásí ke společenské odpovědnosti. „Po druhé v řadě jsme zamířili také do našich lesů v okolí hutě. Ochranu přírody a podporu obnovy lesů jakožto průmyslová firma vnímáme jako důležitou součást našeho působení v regionu,“ uzavírá ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren Ivo Žižka.

Organizace spolupracující na projektu výsadby stromů

správa CHKO Beskydy – do projektu je přímo zapojená vytipováním vhodných míst výsadby. Má na projektu dlouhodobě velký zájem, protože projekt umožňuje financovat to, co by jinak ze státních prostředků bylo financovatelné jen obtížně.

Lesy ČR s.p. – jsou správcem státních pozemků, na kterých bude výsadba provedena, ale dlouhodobá celostátní politika hospodaření v lesích jim neumožňuje investovat do zlepšení stavu lesa ani v cenných částech.

ČSOP Salamandr – nezisková organizace působící v ochraně přírody. Organizace vznikla v roce 2000 jako jedna ze základních organizací Českého svazu ochránců přírody. Jejím posláním je zachování a šetrný rozvoj přírodního a kulturního dědictví Beskyd a okolí.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz