<< zpět

Zahrady několika škol a školek čekají na přezimování ježků

V zahradách vybraných škol a školek na Třinecku jsou ode dneška připraveny speciální úkryty. Takzvané ježkovníky poskytují bezpečné místo k přezimování a také na vychování mláďat těchto drobných živočichů.

Ježkovníky vyrobili žáci Střední odborné školy Třineckých železáren v průběhu září. Výrobu a jejich rozmístění do přírody před zimními měsíci iniciovaly Třinecké železárny. „Snažíme se každý rok kromě velkých investic do technologií snižujících vliv naší průmyslové výroby na životní prostředí ještě malou měrou přispět i k ochraně živočichů. Letos jsme se rozhodli akci propojit se školami, takže má přesah i ve vzdělávání v environmentální oblasti,“ řekl Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren.

Huť přispívá k podpoře biodiverzity v přírodě ve svém okolí každý rok. V posledních letech to byly například hmyzí domky pro opylovače, speciální budky pro ohroženého ledňáčka říčního, podpora Českého rybářského svazu, sýkorníky pro veřejná prostranství nebo ptačí budky pro kriticky ohrožený druh morčáka.

„Letos jsme se zaměřili na ježky, jichž v posledních letech bohužel ubývá kvůli přehnaně upraveným zahradám, bariérám v podobě betonových plotů i používání pesticidů. Přitom ježek je užitečný, neboť požírá i takové druhy hmyzu, které jiní živočichové neloví,“ upřesňuje Radim Klimša, vedoucí odboru Majetek a životní prostředí v Třineckých železárnách. Ježkovník je v podstatě rozměrnější budka, která slouží zvířátku k přezimování, ale také jako úkryt během roku, v němž může v klidu porodit a vychovat svá mláďata.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz