<< zpět

Rybáři provedli záchranný odlov ryb z chladicích věží v huti

Záchranný odlov ryb a jejich následné vypuštění do volné přírody proběhl ve čtvrtek 6. června v areálu Třineckých železáren. Rybáři z vodní nádrže pod chladicími věžemi pro chlazení hutních agregátů vylovili okolo stovky kusů různých druhů ryb.

Ryby se do chladicích věží dostanou v průběhu roku společně s vodou odebíranou z řeky Olše ještě jako jikry či malý potěr. „Dostávají se do nich ale také například na plovacích blánách vodních ptáků v podobě jiker. Rybáři nádrž pod chladicími věžemi kontrolují, pokud ryby zaregistrují, snaží se je krmit. Ale pro ryby je pochopitelně lepší být ve volné přírodě,“ vysvětluje Libor Kocinec z Českého rybářského svazu.

V nádrži chladicí věže, která patří dceřiné společnosti třinecké hutě Energetika Třinec, se objevily vzácné reofilní ryby, k nimž patří jelec, ostroretka, parma či plotice, ale i karas, kapr a ouklej. Některé tady podle rybářů žily i několik let a mohly se zde vykulit z přirozeného výtěru dospělých ryb přímo v chladicí věži. Ryby rybáři převezli v kádích do klidného nadjezí řeky Olše v areálu hutě. Jejich návrat do volné přírody je podle Libora Kocince rozhodně přínosem pro druhovou pestrost i pro život ryb samotných.

„V areálu hutě budou mít klid od lidí, jelikož zde není povolen jejich lov. Čekají na ně ale přirození predátoři jako vodní ptáci, kteří se na toku řeky v areálu Třineckých železáren hojně vyskytují,“ uzavírá.

Energetika Třinec vyrábí pro potřeby hutě elektrickou energii, teplo, nakládá s hutními plyny a zajišťuje i provoz vodního hospodářství.

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz