<< zpět

Letní placené stáže

Třinecké železárny nabízejí na léto 2023 placeného letní stáže pro studenty VŠ a SŠ. Níže jsou uvedeny všechny oblasti, ve kterých hledáme stážisty spolu s popisem náplně stáže v dané oblasti.
V případě zájmu o stáž prosím zasílejte životopisy na níže uvedené kontaktní údaje.

Popis oblastí, ve kterých Třinecké železárny nabízejí v létě 2023 letní stáž:

Strategie a Inovace (SŠ/VŠ):

 • Práce na aktuálních tématech: dekarbonizace, digitalizace, oběhové hospodářství.
 • Praktické úkoly a analýzy.
 • Prohlídka provozů s odborným výkladem.
 • Tvorba vlastních projektů.
 • Nabídka dlouhodobé spolupráce.

Personalistika (SŠ/VŠ):

 • Řešení úkolů personální práce: nábor zaměstnanců, správa pracovního poměru, příprava pracovněprávních dokumentů, personální reporting.
 • Praktické seznámení s personálními procesy i legislativními požadavky.
 • Možnost zapojení do řešení rozvoje a inovace procesů.

Technologie a výzkum (VŠ):

 • Nové technologie v hutnictví.
 • Analýzy technologických dat.
 • Modelování metalurgických procesů.
 • Praktické seznámení s metodami metalografické analýzy.
 • Prohlídka provozů s odborným výkladem.

Programování CNC strojů a robotů při výrobě komponentů železničního svršku (SŠ/VŠ):

 • Práce na výrobním provoze, plnění úkolů z výroby.
 • Tvorba výrobních CNC programů.
 • Modelování 3D CAD software.
 • Přímá účast na rozjezdu nové linky.

Koksovna a druhotné suroviny (VŠ):

 • Technologie a řízení foukání práškového uhlí do vysoké pece (PCI).
 • Kontrola vybraných jakostních parametrů v technologii koksárenských baterií.
 • Průzkum nových perspektivních komponent vsázek pro koksovnu.
 • Plánování a řízení strojních a elektrooprav.
 • Kontroly zařízení pomocí měřicí diagnostiky.
 • Praktické ukázky preventivní a prediktivní údržby.

Řídicí systémy, automatizace a robotizace (VŠ):

 • Vyzkoušení naprogramování algoritmů na PLC SIEMENS nebo ABB.
 • Seznámení se s programováním robotů FANUC, KUKA a ABB.
 • Realizace praktických úkolů a analýz v automatizaci.
 • Prohlídka provozů s odborným výkladem.

Informačních systémy (SŠ/VŠ):

 • Práce na aktuálních tématech: digitalizace a IT infrastruktura.
 • Praktické úkoly a analýzy.
 • Podíl na vývoji aplikací.
 • Prohlídka provozů s odborným výkladem.

Elektronika, energetika a strojírenství (SŠ, VŠ) na Válcovně Trub Ostrava:

 • Práce na aktuálních tématech: hydraulika, pneumatika, digitalizace, rekuperace, fotovoltaika, úspory energií.
 • Praktické úkoly a analýzy.
 • Tvorba vlastních projektů.
 • Prohlídka provozu s odborným výkladem.
 • Web provozu: https://www.trubky.cz

Elektroprojekce (VŠ):

 • Tvorba aktuální elektrodokumentace v prostředí EPLAN.
 • Tvorba podpůrných prvků projektování.
 • Získání praktických zkušeností při projektování přístrojů instrumentace, řídicích systémů a řízení pohonů (frekvenční měniče).
 • Získání informací o chodu výrobních technologických zařízení.

 

Životopisy a výběr oblasti pro letní stáž zasílejte na níže uvedený kontakt do 5. 5. 2023.

Letní placené stáže v TŽ jsou určeny pro studenty VŠ a SŠ, kteří nejpozději k prvnímu dni stáže dovrší 18 let věku.

Kontaktní údaje:
pavlina.kaszperydesova@trz.cz
558 533 802
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec