Akreditovaná kalibrační laboratoř

Kontrolní metrologické středisko KMS3 vzniklo v roce 1993 jako měrové středisko odboru automatizace výroby. V průběhu 20 let se KMS3, v současnosti začleněno pod provoz Řídicí systémy, vypracovalo na profesionální laboratoř působící v oblastech kalibrací teploty a tlaku dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Tyto metodiky byly od roku 2004 postupně akreditovány Českým institutem pro akreditaci ČIA, o.p.s.

Jako jedni z mála v ČR nabízíme službu kalibrace radiačních pyrometrů až do teploty 1500°C a to akreditovaně.

Mimo jiné KMS3 může nabídnout v neakreditovaném režimu také kalibrace v oblasti nízké hmotnosti do 20kg, relativní vlhkosti a průtoku kapalin v průmyslu.

OBOR MĚŘENÉ VELIČINY: TLAK

Pořadové číslo: 1)  Měřená veličina  Rozsah měřené veličiny  Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] 2)  Identifikace metody 
1 Podtlak v plynném médiu  (0 ÷ 7,5) kPa
 (7,5 ÷ 70) kPa
(70 ÷ 100) kPa 
4 Pa
18 Pa
60 Pa 
PPo TŽ-VI-11/41
PPo TŽ-VI-11/42
PPo TŽ-VI-11/43 
2 Přetlak v plynném médiu  (0 ÷ 7,5) kPa
(7,5 ÷ 70) kPa
(70 ÷ 600) kPa
(0,6 ÷ 7) MPa 
4 Pa
18 Pa
60 Pa
0,01 % MH 
PPo TŽ-VI-11/41
PPo TŽ-VI-11/42
PPo TŽ-VI-11/43 
3 Absolutní tlak v plynném médiu  (0 ÷ 600) kPa
(0,6 ÷ 7) MPa 
60 Pa
0,01 % MH 
PPo TŽ-VI-11/41
PPo TŽ-VI-11/42
PPo TŽ-VI-11/43 
4 Přetlak v kapalném médiu  (0 ÷ 0,1) MPa
(0,1 ÷ 0,7) MPa
(0,7 ÷ 70) MPa 
1,8 kPa
300 Pa
0,02 % MH 
PPo TŽ-VI-11/41
PPo TŽ-VI-11/42
PPo TŽ-VI-11/43 
1) v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou
2) vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při k = 2
PPo – pracovní postup TŽ
MH – měřená hodnota

 

OBOR MĚŘENÉ VELIČINY: TEPLOTA

Pořadové číslo: 1)  Měřená veličina  Rozsah měřené veličiny  Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] 2)  Identifikace metody 
1 Termoelektrické články  (20 ÷ 1000) °C
(1000 ÷ 1400) °C 
2,4 °C
4,5 °C 
PPo TŽ-VI-11/45 
2 Odporové teploměry  (-20 ÷ 200) °C 
(200 ÷ 450) °C
0,5 °C 
0,7 °C
PPo TŽ-VI-11/46 
3 Radiační teploměry  (30 ÷ 500) °C
(500 ÷ 1000) °C
(1000 ÷ 1500) °C 
5,0 °C
6,0 °C
9,0 °C
PPo TŽ-VI-11/48 
4 Elektronické teploměry  (-20 ÷ 200) °C
(200 ÷ 400) °C
(400 ÷ 1000) °C
(1000 ÷ 1200) °C 
0,6 °C
0,8 °C
2,9 °C
5,2 °C 
PPo TŽ-VI-11/49 
5* Měřidla teploty technologických zařízení  (0 ÷ 400) °C
(400 ÷ 1200) °C 
2 °C
6 °C 
PPo TŽ-VI-11/50 
1) v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou
2)) vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při k = 2
PPo – pracovní postup TŽ
MH – měřená hodnota

Měřící schopnost kalibrace CMC na webu ČIA

 

KONTAKT

vedoucí AKL Ing. Libor Pánek
adresa: Průmyslová 1000, Staré Město
739 61 Třinec
budova VI – Řídicí systémy
telefon: +420 558 535 566
+420 558 532 985
+420 702 132 071

Aktuální ceník kalibračních služeb.