Neutralność węglowa

Proklamacja Huty Trzyniec

Dostrzegamy zagrożenia płynące ze zmian klimatycznych oraz ich konsekwencji. Zamierzamy stopniowo zmniejszać nasz ślad węglowy i nadal kontynuować działania na rzecz odpowiedzialnego podejścia do ochrony środowiska.Dzięki inwestycjom w najnowsze technologie nasza produkcja stali przeszła znaczące zmiany i jest jedną z najbardziej przyjaznych dla środowiska w Europie. Wszystkie zakłady produkcyjne spełniają wymagania BAT, bez wyjątku spełniamy rygorystyczne normy środowiskowe w zakresie ochrony powietrza, wody i gleby. Dążymy do maksymalnego recyklingu i utylizacji produktów ubocznych i odpadów powstających w procesach produkcyjnych.

Obecnie nie jest znana komercyjnie działająca technologia produkcji stali bez śladu węglowego. Jesteśmy tego w pełni świadomi, dlatego przygotowujemy innowacyjne projekty, by zmniejszyć nasz ślad węglowy. Jednocześnie realizujemy działania kompensujące emisje CO2.

Na drodze do neutralności węglowej naszym celem jest do 2030 roku zmniejszyć emisję CO2 o 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Nieustannie unowocześniamy naszą produkcję, tak by w jak największym stopniu wyroby z naszych linii produkcyjnych trafiały do sektorów przemysłowych, które przyczyniają się do zmniejszania śladu węglowego.

94% naszej produkcji realizujemy na rynkach europejskich, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia śladu węglowego w transporcie.

Moravia Steel otrzymała certyfikat za obniżenie stopy węglowej

Spółka Moravia Steel otrzymała od czołowego operatora transportu kolejowego towarów w Europie, spółki DB Cargo AG, certyfikat za obniżenie stopy węglowej.

W 2020 roku Moravia Steel przewiozła drogą kolejową towary o wielkości ponad 200 tysięcy ton, co w porównaniu z alternatywnym transportem drogowym daje obniżenie emisji o 3 038 ton CO2.

Certyfikat DB Cargo AG dla Moravia Steel za obniżenie stopy węglowej