<< back

Przemysłowcy w województwie morawsko-śląskim połączyli siły aby płynnie przejść na gospodarkę niskoemisyjną

Siedem przedsiębiorstw przemysłowych działających w województwie morawsko-śląskim połączyło siły, aby wesprzeć przejście regionu na gospodarkę niskoemisyjną. Wspólna deklaracja została podpisana w piątek, 31 lipca br. przez Al Invest Břidličná (MTX Group), Bonatrans Group, Brose CZ, Liberty Ostrava, Ostroj, Huta Trzyniec – Moravia Steel oraz Vítkovice Steel.

Wymienione firmy zatrudniają łącznie ponad 25 tysięcy osób i generują roczny obrót ponad 116 miliardów koron. Poprzez wspólne projekty dotyczące redukcji emisji, innowacji niskoemisyjnych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, chcą przyczynić się do powstania bardziej odpornego i zaawansowanego technologicznie regionu oraz wesprzeć rynek pracy. Inicjatywę poparł wojewoda morawsko-śląski Ivo Vondrák.

Inicjatywa przemysłowców nawiązuje do postanowień Porozumienia Paryskiego i do celów tzw. Zielonego Porozumienia dla Europy, zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Firmy chcą także zająć się skutkami pandemii COVID-19, która mocno wpłynęła na stan gospodarki. Pragną szybko ją uruchomić i ożywić.

„Jesteśmy świadomi niebezpieczeństw związanych ze zmianami klimatycznymi dla planety. Jesteśmy gotowi na stopniowe ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w naszych przedsiębiorstwach przemysłowych. Chociaż transformacja naszych firm będzie trudna i kosztowna, uważamy, że jest to właściwa droga do zapewnienia zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej“ - przedstawił inicjatywę Jan Czudek, CEO Huty Trzyniec, do której w tej sprawie zgłosiły się pozostałe zakłady przemysłowe.

Województwo morawsko-śląskie jest jednym z 41 europejskich regionów, których gospodarka oparta na węglu jest najbardziej uzależniona od paliw kopalnych. Region jest częścią tzw. Platformy dla regionów węglowych w transformacji, zatwierdzonej przez Komisję Europejską w 2017 r. Unia Europejska rozpoczęła wspieranie regionów węglowych i wysokoemisyjnych w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną poprzez tzw. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który liczy 17,5 miliarda EUR.

„Postrzegam to jako Zielone Porozumienie dla Województwa Morawsko-Śląskiego. Wola tradycyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, aby przeprowadzić modernizację i redukcję śladu węglowego, to doskonała wiadomość dla tego regionu, który został ukształtowany właśnie przez przemysł. Wierzę, że nadal będziemy regionem przemysłowym, nawet bez uzależnienia od węgla i paliw kopalnych” - poparł inicjatywę przemysłowców Ivo Vondrák, wojewoda morawsko-śląski.

Przewodniczącym inicjatywy jest Jan Czudek, CEO Huty Trzyniec, a wiceprzewodniczącym - David Bečvář, dyrektor i wiceprezes zarządu Al Invest Břidličná. Przedsiębiorstwa, które podpisały porozumienie zapewniają, że inicjatywa jest otwarta dla innych zainteresowanych holdingów przemysłowych i firm, które myślą podobnie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.prumyslnicimsk.cz.