Aktualności

Odwiedzający oblegają wystawę socjalistycznego rzemiosła

13.03.2020

Muzeum Huty Trzyniec i Miasta Trzyńca odnotowuje obecnie najwyższą frekwencję odwiedzających. W ciągu pierwszych trzech tygodni od otwarcia w lutym wystawy pt. Werkfušky, obejrzało ją ponad dwa tysiące osób. Jest to kilka razy więcej odwiedzających, niż w przypadku innych, atrakcyjnych wystaw, które są w tym muzeum ciągle organizowane.

more >>

Huta trzyniec czerpie część energii ze źródeł odnawialnych

26.02.2020

Wszystkie budynki administracyjne Huty Trzyniec wykorzystują energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych, podobnie jak chemiczna stacja uzdatniania wody, która przez cały rok działa za pomocą zielonej energii.

more >>

Wzrosną płace w Hucie Trzyniec

29.01.2020

Pracownicy Huty Trzyniec mogą w 2020 roku spodziewać się wzrostu płac. Uzgodnili to przedstawiciele kierownictwa huty oraz przedstawiciele związku zawodowego KOVO. W dniu 29 stycznia została podpisana nowelizacja układu zbiorowego, dotycząca wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w Hucie Trzyniec.

more >>

Inwestycje w hucie przekroczą miliard koron

23.01.2020

Huta Trzyniec przygotowuje się na trudny rok. Spadek popytu w 2019 roku oraz presja na obniżenie cen produktów miały negatywny wpływ na przygotowanie tegorocznych planów finansowych. Już w 2019 roku firma ograniczyła plany inwestycyjne o pół miliarda koron. Tegoroczne plany opiewają na sumę 1,4 miliarda koron.

more >>