Aktualności

Huta Trzyniec planuje zainwestować 1,6 miliarda koron

01.02.2021

Huta Trzyniec stoji w 2021 roku przed wyzwaniami związanymi z redukcją śladu węglowego w produkcji żelaza i stali. Działania związane z redukcją śladu węglowego przełożą się na dalszy rozwój firmy oraz plany inwestycyjne. Huta Trzyniec planuje w tym roku zainwestować 1,6 miliarda koron. W ubiegłym roku inwestycje wyniosły 1,4 miliarda koron.

more >>

Walcownia rur bez szwu modernizuje kluczową linię produkcyjną

19.01.2021

Modernizacja Dużego Mannesmanna, kluczowej linii produkcyjnej zakładu w Ostrawie, gdzie Huta Trzyniec produkuje rury bez szwu, potrwa cztery lata. Walcownia rur uruchomi ją we wrześniu tego roku. Celem inwestycji w wysokości prawie 25 mln koron jest przede wszystkim podniesienie jakości rur bez szwu.

more >>

Ławki z unikalnego, ciężkiego betonu stanęły obok WERK ARENY i VŠB-TUO

18.12.2020

Wykonane z unikalnego materiału betonowe ławki, każda o wadze prawie trzy tony, przy pomocy ciężkiego sprzętu trafiły na chodnik w pobliżu WERK ARENY w Trzyńcu i przed budynek C w kompleksie VŠB-TUO. Ławki są przykładem zastosowania unikalnego materiału tj. ciężkiego kompozytu betonowego.

more >>

Pomimo niekorzystnej sytuacji płace wzrosną. Huta jednak nie uniknie oszczędności.

16.12.2020

Nowelizacja układu zbiorowego pracy dotycząca wzrostu wynagrodzeń została podpisana we wtorek 15 grudnia 2020 roku przez kierownictwo Huty Trzyniec oraz przedstawicieli związku zawodowego KOVO. Obie strony uzgodniły przyszłoroczny wzrost płac od 1 stycznia 2021 r.

more >>

Kuźnia w Polsce rozpoczęła duże inwestycje

10.11.2020

Przekształcić kuźnię w nowoczesną i dobrze prosperującą firmę inżynierską - taki jest cel nowego właściciela polskiej firmy Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. W grudniu 2019 roku Spółka Moravia Steel przejęła 100 % udziałów firmy MSV Metal Studénka wraz z jej polską spółką zależną Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. Po przejęciu obu firm spółka Moravia Steel natychmiast rozpoczęła szereg dużych inwestycji.

more >>

Nowa linia galwaniczna podniesie wartość dodaną dzięki fosforanowaniu i ciągnięniu drutów

10.11.2020

W Hucie Trzyniec zainstalowano nową linię galwaniczną do fosforanowania i ciągnienia drutów. To jedna z tegorocznych inwestycji, służąca podniesieniu wartości dodanej produktów. Nowa linia, oznaczona jako STAKU 2, powstaje w dotychczasowej hali, obok linii już istniejącej. Koszty inwestycji przekroczą 100 mln koron.

more >>

Przemysłowcy w województwie morawsko-śląskim połączyli siły aby płynnie przejść na gospodarkę niskoemisyjną

10.11.2020

Siedem przedsiębiorstw przemysłowych działających w województwie morawsko-śląskim połączyło siły, aby wesprzeć przejście regionu na gospodarkę niskoemisyjną. Wspólna deklaracja została podpisana w piątek, 31 lipca br. przez Al Invest Břidličná (MTX Group), Bonatrans Group, Brose CZ, Liberty Ostrava, Ostroj, Huta Trzyniec – Moravia Steel oraz Vítkovice Steel.

more >>

Zrekultywowana część składowiska jest teraz domem dla pszczół

10.07.2020

Trawiasty teren z kwiecistą łąką, krzewami i drzewami zajmujący blisko 14 hektarów był kiedyś składowiskiem odpadów obojętnych. W tym roku Huta Trzyniec zwieńczyła proces jego rekultywacji, siejąc kwiecistą łąkę i stawiając na niej dwa ule. To kolejny krok w kierunku poprawy środowiska naturalnego, do czego zobowiązuje się huta w regionie.

more >>

W ubiegłym roku Huta Trzyniec osiągnęła zysk w wysokości 610 milionów koron

01.07.2020

Rok 2019 Huta Trzyniec zamknęła zyskiem wynoszącym 610 milionów koron, który został zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 29 czerwca br. To najniższy wynik ekonomiczny od czasu kryzysu gospodarczego w 2008 roku.

more >>

Huta Trzyniec wspólnie z dziećmi dziękuje tym, którzy na pierwszej linii zwalczają pandemię

15.06.2020

Betonowa ściana wzdłuż ulicy Zavodní w Trzyńcu zajaśniała kolorami. Jej pierwszych dziesięć pól ozdobiły zdjęcia uczniów miejscowej Podstawowej Szkoły Artystycznej. Pokazują one pracę ludzi, którzy stawiali czoła w walce z pandemią COVID-19. Należy im się podziękowanie za ten wysiłek. Pierwszy obraz to zdjęcie strażaków z napisem „Dziękujemy 2020“.

more >>