Aktualności

Ubiegły rok dla Huty Trzyniec był udany

30.06.2023

Wtorkowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty Trzynieckiej zamknęło wyniki finansowe spółki za 2022 rok. Chociaż ubiegły rok był naznaczony szeregiem niepewności i zwrotów, spółka osiągnęła pozytywny wynik gospodarczy w wysokości 2,393 mld koron po opodatkowaniu.

more >>

Nowy Dyrektor Generalny Huty Trzyniec

05.04.2023

Huta Trzyniec zmienia swoje ścisłe kierownictwo. Nowym prezesem zarządu i dyrektorem generalnym został Roman Heide. Zastąpił na tym stanowisku Jana Czudka, który odchodzi na własną prośbę po jedenastu latach pełnienia funkcji.

Jan Czudek pracował w hucie ponad 40 lat z krótką przerwą, z czego ostatnie dwadzieścia trzy spędził w zarządzie. Nie odchodzi jednak całkowicie z firmy. Nadal będzie zasiadał w radach nadzorczych niektórych spółek oraz w instytucjach związanych z działalnością największego producenta stali w Czechach, takich jak Unia Stali (Ocelářská unie), Izba Handlowa (Hospodářská komora) a Związek Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej (Svaz průmyslu a dopravy ČR).

Roman Heide dołącza w momencie rozpoczynających się zmian w branży metalurgicznej, na których zamierza się intensywnie skupić. "Jesteśmy u progu poważnych zmian, przed nami znaczące inwestycje i dalsza modernizacja działalności. Przed nami trudny okres związany z wprowadzeniem w Europie pojęcia „zielonej stali” i to od nas będzie zależało, czy sprostamy nowym wymogom ekologicznym. Oczekuję, że wejdę do profesjonalnego środowiska, w którym będę pełnić istotną rolę i wykorzystam wszystkie praktyczne doświadczenia, które zdobyłem do tej pory," podsumowuje Roman Heide.

Jan Czudek życzył nowemu prezesowi wiele sił w pełnieniu niełatwej funkcji. – Będzie to trudne zadanie, ale wierzę, że przy współpracy z innymi kolegami zostanie zakończone sukcesem i zapoczątkuje nową erę w przemyśle hutniczym. Tak jak dzięki naszym ludziom zakładowi w Trzyńcu udało się w przeszłości pokonać wiele trudnych wyzwań – dodał, przekazując swojemu następcy symboliczny klucz do zakładu.

Nowy Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Roman Heide ukończył studia na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Ostrawie. Czterdziestosiedmioletni Roman Heide zajmował stanowiska kierownicze w Pilsen STEEL, Vítkovice Heavy Machinery, Sheffield Forgemaster. Pochodzi z pozycji Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego ŠMT a.s. Jest żonaty i ma troje dzieci. W wolnym czasie uprawia turystykę, jazdę na nartach, jazdę na rowerze, czytanie i poświęca się rodzinie.

Bc. Petra Macková Jurásková
rzecznik prasowy grupy
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
komórka: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

 

Porozumienie dobrowolne zawarte pomiędzy Hutą Trzyniec i Województwem Morawsko-Śląskim zostało dotrzymane

20.03.2023

W czerwcu 2022 r. Huta Trzyniec zobowiązała się do działań, które doprowadzą do mniejszego obciążenia środowiska naturalnego. Po przeprowadzeniu oceny retrospektywnej Województwo Morawsko-Śląskie i Huta Trzyniec spełniły swoje zobowiązania wynikające z porozumienia.

more >>

Inwestycje w zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę jakości

07.03.2023

Třinecké železárny przygotowują na ten rok inwestycje przekraczające 1 miliard koron. Będą one miały na celu poprawę właściwości produktów, ekologię oraz zwiększenie stopnia recyklingu gazów hutniczych.

more >>

Gardziele wielkich piecy już więcej nie będą zanieczyszczać powietrza

23.02.2023

Od pewnego momentu ucieka mniej pyłu w powietrze z wielkiego pieca nr 4 w Hucie Trzyniec. Firma zrealizowała ekologiczną inwestycję, która wyposażyła ją w technologię odpylania, instalując nową stację filtracyjną. Inwestycja odbędzie się również przy wielkim piecu nr 6.

more >>

Huta podsumowała rok 2021

29.06.2022

W poniedziałek walne zgromadzenie Huty Trzynieckiej podsumowało rok 2021 r. Pomimo spadku produkcji spółka osiągnęła zysk w wysokości 1, 306 mld koron czeskich. W ubiegłym roku zakład wyprodukował 2,4 mln ton stali, co oznacza spadek o 7% w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik pozytywnie wpłynęły zmiany w sprzedaży – w porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż wzrosła o 8,6 miliarda koron, osiągając łączną wartość 43,715 koron.

more >>

ENERGETIKA TŘINEC unowocześni rurociągi ciepłej wody

16.06.2022

Przebudowa i modernizacja rurociągów ciepłej wody użytkowej obniży straty ciepła i zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej do centralnego systemu zaopatrzenia w energię cieplną. Obecnie realizowane są dwa projekty w dzielnicach miejskich Trzyniec - Kanada i Końska.

more >>

Modernizacja i oszczędzanie energii – to inwestycje,które czekają w tym roku Hutę Trzyniec

08.02.2022

W 2022 roku Huta Trzyniec planuje inwestycje o wartości 1,6 miliarda koron. Kolejne 70 milionów koron zostanie przeznaczone na projekty ekologiczne. Inwestycje modernizacyjne z wykorzystaniem nowych technologii zwiększą wartość dodaną produktów Huty Trzyniec.

more >>

Będą podwyżki w Hucie Trzyniec. Płace wzrosną o co najmniej 1 700 koron miesięcznie

20.01.2022

Zarząd Huty Trzyniec uzgodnił z przedstawicielami Związku Zawodowego KOVO Huta Trzyniec tegoroczną umowę zbiorową, którą podpisano we wtorek 18 stycznia 2022. Przewiduje ona podwyżki dla pracowników huty.

more >>

Wielki piec po odbudowie jest w pełni sprawny

05.11.2021

Po zadmuchaniu wielkiego pieca NR 6 rozpoczął się nowy etap produkcji surówki w Hucie Trzyniec. Tym samym, po 60 dniach zakończono rekonstrukcję i remont jednej z dwóch kluczowych technologii huty.

more >>