Hodnocení spokojenosti zákazníků

1. Úroveň spokojenosti se službami



1.1. Prosím porovnejte kvalitu poskytovaných služeb ŽDB Drátovna a.s. - provoz DV s kvalitou služeb, které Vám poskytuje jiný dodavatel drátu.Hodnocení úrovně spokojenosti se službami: 5–výborná 4–velmi dobrá 3–dobrá 2–nízká 1–velmi nízká



Druh poskytovaných služeb

Hodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz DV

Hodnocení jiného dodavatele

A. Dodací podmínky

Termín dodání




Dodací lhůta




Dodržování TD potvrzených v KS



B. Platební podmínky

Lhůty splatnosti




Způsob platby




Cenová politika




Rabatová politika



C. Informační zabezpečení příjmu a vyřizování objednávek

Závazné potvrzení objednávek v KS




Digitalizace prodejní administrativy




Úroveň inform. o stavu zakázky



D. Balení a svazkování

Kvalita zobrazení údajů na štítku




Vázání svazků, svitků a cívek




Značení materiálu



E. Úroveň realizace dodávky

Kompletnost




Dodržení množství



F. Služby po realizaci dodávky

Míra reklamací




Doba reakce na reklamaci




Doba vyřízení reklamace




Doba plnění uznané reklamace



G. Informovanost o budoucích záměrech ŽDB Drátovna a.s. - provoz DV

Informace o nových jakostech, rozměrech atp.




Úroveň webových stránek



H. Flexibilita

Pružnost naší reakce na Vaše požadavky a podněty



Další připomínky k jednotlivým poskytovaným službám:



Můžete nám sdělit, se kterým dodavatelem drátů a drátěných výrobků jste ŽDB Drátovna a.s. - provoz DV porovnával(a) ?


Do kolika dní od převzetí objednávky by měl být Váš požadavek ze strany ŽDB Drátovna a.s. potvrzen ? Do kolika dní od převzetí objednávky by měl být požadovaný produkt dodán ?
Potvrzení objednávky do dnůDodání požadovaného produktu do dnů


2. Úroveň spokojenosti s dodávanými výrobky

2.1. Porovnejte prosím, jak uvedené ukazatele zajišťuje ŽDB Drátovna a.s. - provoz DV a Váš další dodavatel drátů.Hodnocení úrovně spokojenosti se službami: 5–výborná 4–velmi dobrá 3–dobrá 2–nízká 1–velmi nízká

DrátyHodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz DVHodnocení jiného dodavatele
Mechanické vlastnosti
Rozměrová přesnost
Vázání, balení
Odvíjení
Kvalita povrchové úpravy
Zpracovatelnost drátů
Atest materiálu
Cerif.syst. (ISO, VDA, ...)
Cerifikát výrobku
Další připomínky:


TkaninyHodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz DVHodnocení jiného dodavatele
Mechanické vlastnosti
Rozměrová přesnost
Vázání, balení
Odvíjení
Kvalita povrchové úpravy
Zpracovatelnost drátů
Atest materiálu
Cerif.syst. (ISO, VDA, ...)
Cerifikát výrobku

Další připomínky:


Výlisky a přístřihyHodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz DVHodnocení jiného dodavatele
Mechanické vlastnosti
Rozměrová přesnost
Vázání, balení
Odvíjení
Kvalita povrchové úpravy
Zpracovatelnost drátů
Atest materiálu
Cerif.syst. (ISO, VDA, ...)
Cerifikát výrobku

Další připomínky:


Svařovaná sítaHodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz DVHodnocení jiného dodavatele
Mechanické vlastnosti
Rozměrová přesnost
Vázání, balení
Odvíjení
Kvalita povrchové úpravy
Zpracovatelnost drátů
Atest materiálu
Cerif.syst. (ISO, VDA, ...)
Cerifikát výrobku

Další připomínky:


OstatníHodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz DVHodnocení jiného dodavatele
Mechanické vlastnosti
Rozměrová přesnost
Vázání, balení
Odvíjení
Kvalita povrchové úpravy
Zpracovatelnost drátů
Atest materiálu
Cerif.syst. (ISO, VDA, ...)
Cerifikát výrobku

Další připomínky:



Související informace



Můžete nám sdělit, se kterým dodavatelem drátů a drátěných výrobků jste ŽDB Drátovna a.s. - provoz DV porovnával(a) ?



Můžete nám sdělit, jaký je podíl dodávek ŽDB Drátovna a.s. - provoz DV na Vašich ročních potřebách ?






Prosím, buďte tak laskav(a) a sdělte nám předpokládaný trend vývoje objemu dodávek ŽDB Drátovna a.s. - provoz DV





3. Úroveň spokojenosti se stávající nabídkou Vámi používaných drátů na tuzemském trhu



Hodnocení tuzemského trhu


Prosím ohodnoťte, jaká je dle Vašeho názoru úroveň stávající nabídky produktů DV na tuzemském trhu






Pokud máte určité výhrady ke stávající nabíce produktů DV na trhu, uveďte prosím knkrétně jaké (např.: kvalita, sortiment, rozsah nabídky apod.)

4. Identifikace zákazníka


Na závěr bychom Vás rádi požádali o sdělení některých základních údajů o Vaší osobě a o firmě, ve které jste zaměstnán(a):


Vaše jméno a titul:


Funkční zařazení:


Telefon:


Fax:


E-mail:



Název firmy:


Adresa firmy:


Telefon:


Fax:


E-mail:



Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný průzkumu spokojenosti zákazníků.
Vyplněný dotazník bude předmětem obchodního tajemství.


Autorizační kód:




(c) MORAVIA STEEL a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.